طعنه خالد عزیزی به مصطفی هجری

دیار و نادیار

خالد عزیزی، دبیرکل حزب دمکرات کردستان در مصاحبه با کانال ۲۴ اعلام کرد تاریخ مبارزه حزب دمکرات کردستان مملو است از فداکاری و از خودگذشتگی و اگر روزی مشی مسلحانه را پیش روی قرار دهیم، پیام آن را نه از تلویزیون، بلکه از طریق حضور در بین مردم به آنان خواهیم رساند. ایشان در جواب سوالی راجع به پراکندگی نیروهای سیاسی کردستان ایران گفت: با تشتت و پراکندگی که هم اکنون در میان احزاب کردستان ایران وجود دارد؛ مبارزه مسلحانه ره به جایی نخواهد برد. وی گفت اگر در مرحله کنونی بتوانیم روستایی را هم بگیریم، قادر به اداره آن نخواهیم بود.
وی در بخش دیگری از سخنانش که بیشتر کنایه به موضع اخیر و جنجالی مصطفی هجری بوده گفت: هیچ گاه آتش بسی در بین حزب دمکرات و جمهوری اسلامی نبوده که حالا نیاز به اعلام مجدد مبارزه مسلحانه باشد.
دبیرکل حزب دمکرات کردستان با نگاهی گذرا به تاریخ مبارزه حزب دمکرات کردستان، خاطر نشان کرد اگر از روش دفاع مسلحانه علیه رژیم استفاده کنیم آنرا از تلویزیون اعلام نمی کنیم و در ثانی اگز احزاب کردستان ایران بر سر راه حل نظامی به اجماع رسیدند همین ام رخود نیاز به تمهیدات و هماهنگی میان احزاب کردستان ایران بر سر راه حل نظامی به اجماع رسیدند همین امر خود نیاز به تمهیدات و هماهنگی میان احزاب کردستان ایران دارد. ما هرگز مبارزه مسلحانه یا به عبارت بهتر دفاع مسلحانه را رد نکرده ایم ولی این مشی در صورتی دستاورد قابل اعتنا خواهد داشت که تمهیدات فراوانی برای آن اندیشیده شود.
خالد عزیزی در بخش دیگری از مصاحبه اش با کانال ۲۴ گفت: نیروی پیشمرگ نتیجه مبارزه طولانی حزب دمکرات است و نیروی پیشمرگ باید بیش از پیش تقویت گردد؛ زیرا مبارزه ما در تمام اعبادش ادامه دارد. مبارزه مدنی در داخل میهن، مبارزه دیپلماتیک در سطح بین الملل و حضور و فعالیت نیروی پیشمرگ در اعماق کردستان ایران، شیوه ایست که ما از آنها بهره می گیریم.
خالد عزیزی در بخش آخر گفتگویش با کانال ۲۴ تأکید کرد که حزب دمکرات کردستان حلقه وصل تمام شیوه های مبارزاتی است. مردم کردستان باید در میدان وسیع مبارزه مدنی فعال و کوشا باشند و این امر هم هیچ منافاتی با جنگ مسلحانه ندارد.

1 Comment

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.