آثار بحران مالی بر احزاب

دیار و نادیار

بحران مالی که طی یکی دو سال گذشته بر احزاب کمپ نشین ساکن کردستان عراق تحمیل شده آثار زیانباری بر این احزاب داشته است که برخی از بارزترین شاخص های آن را می توان در موارد زیر دید:
۱- تعطیلی تیشک تی وی
۲- تعطیلی روژهلات تی وی
۳- عدم پرداخت به موقع حقوق پیشمرگ ها
۴- عدم برگزاری مراسم پایان دوره آموزشی حزب کومله جناح مهتدی
۵- تقلیل دوره های آموزشی دمکرات جناح خالد عزیزی از ۶۰ روز به ۲۰ روز و همچنین کاهش کیفیت دوره ها
۶- موج مهاجرت پناهنده شدن به اروپا
۷- ترویج دزدی و غارت اموال حزبی و فروش آن در بازار آزاد
۸- فروش املاک حزبی
۹- تعطیل شدن برخی از ارگان های کومله و دمکرات به علت عدم توانایی در تأمین هزینه های مالی و مهاجرت افراد
۱۰- عدم برگزاری کنگره حزب کمونیست ایران به دلیل بحران مالی به وجود آمده
۱۱- نارضایتی شدید اعضای کومله جناح مهتدی از اوضاع نامساعد مالی و کاهش حقوق
۱۲- کاهش فعالیت های تبلیغاتی نظیر تعطیلی رادیو حزب دمکرات
۱۳- کاهش نسخ روزنامه پیشرو وابسته به حزب کمونیست ایران از ۴۰۰۰ به ۳۰۰نسخه
۱۴- نگرانی اعضای کمیته مرکزی کومله جناح مهتدی درخصوص ایجاد موج جدید پناهندگی
۱۵- فروش لوازم اداری، نظامی گروه های مذکور توسط رهبران آنها
۱۶- تعطیلی برخی از مقرات احزاب در شمال عراق و …

نخستین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کند.!

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.