پیوستن ابوبکر شرینی به حزبی که عمویش را به قتل رساند

نسرین خشام سال گذشته ، ابوبکر شرینی را از نقده به کردستان عراق فراری داد و با هم ازدواج کردند. پس از گذشت یک سال ابوبکر شرینی به حزب دمکرات پیوست. این در حالی است که حزب دمکرات عموی ابوبکر شرینی را به قتل رسانده است.
شاید ابوبکر قصد دارد از این راه انتقام عمویش را بگیرد و یا اینقدر بی غیرت و بی ریشه است که به قاتل عمویش خدمت کند!

نخستین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کند.!

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.