وضعیت زنان در حزب دمکرات

اکثر احزاب در برنامه‌هایشان و قوانینی که برای خود عنوان کرده‌اند،از زنان به عنوان نیمه‌ی جامعه یاد می کنند و ادعا دارند که زن و مرد در حق و حقوقشان با هم برابر هستند و همیشه به عنوان مدافع حقوق زنان خود را جلوه داده‌اند ولی در واقع وضعیت به گونه‌ایی دیگر است.

  یکی از این احزاب،حزب دمکرات است که همیشه داعیه‌دار حقوق زنان بوده‌اند،زن در حزب دمکرات به عنوان یک وسیله دیده می شود.همیشه برای اهداف و تبلیغات خود،آنان را در ارگان های مختلفی و حتی در سطح رهبری حزب،جای داده‌اند.

  بعد دیگر موضوع که بنام آزادی و حقوق زن بیان می شود مشارکت زن در تمامی عرصه‌های فعالیت و زندگی روزمره است. به عبارتی دیگر همان برابری که مدام از آن می‌گویند. در این روش گفته می‌شود زن و مرد برابرند، اما معنی بیشتر این برابری نه در حقوق و مزایا، بلکه در کار کردن زنان است. زن هم باید به اندازه مرد زحمت بکشد و فعالیت کند. برخی اوقات هم بیشتر، چون می‌خواهد خود را اثبات کند و بگوید که زن ضعیفه نیست. احتمالا هرآنچه که در قالب آزادی و حقوق زن در دنیا وجود دارد را اگر در قالب، ماده،تبصره،شعار و … جمع‌آوری کنیم، هنوز در مقایسه با آنچه در حزب دمکرات گفته و شنیده می‌شود؛ بسیار ناچیز است.

  و اما صرفا به علت بحران های مالی که دامن گیر حزب و خانواده‌ها شده است و نه برای احقاق شعارهایی همچون برابری،اغلب زنان هم مجبور هستند برای امرار معاش کار کنند.حال باید دید که در مکان هایی که مقر حزب وجود دارد چه کاری برای زنان وجود دارد.به علت نزدیکی مقر اصلی حزب در شهر کویه با این شهر،اکثر زنان در ارگان ها و ادارات دولتی شهر به عنوان نظافت چی یا خدمتکار مشغول کار کردن هستند،شایان ذکر است که بافت جمعیتی شهر کویه اغلب مردمانی مذهبی و متعصب هستند و زنان کمتر در بیرون از خانه حضور پیدا می کنند خصوصا برای چنین کارهایی،حال که زن پیشمرگ ها در این اماکن مشغول کار کردن می شوند بیشتر با دیدی تحقیر آمیز به آنان نگاه می کنند و از این طریق روزانه ده‌ها مورد بی احترامی و هتک حرمت به این زنان خواهد شد.

  متاسفانه یا خوشبختانه حتی چنین وضعیت یا امکان شغلی برای زنانی که در مقر “دێگه‌ڵه” و “جێژنیکان” حضور دارند،وجود ندارد.”دێگه‌ڵه” روستای کوچکی است که چندان موقعیت کاری برای زنان در آن وجود ندارد اگر مقر “پارتی” یا اداره‌ایی در آنجا وجود داشته باشد اکثر خدمتکارهایش زنان دمکرات هستند و آن هم با حقوقی ناچیز که حتی جوابگوی زندگی امروزه‌ی آنان نیست.مقر “جێژنیکان” نیز همین وضعیت را دارند.با توجه به اسامی که به دست سایت “هاوری” رسیده است و از آشکار نمودن آن خودداری خواهیم نمود،زیادند زنانی که در این وضعیت به ناچار و به شیوه‌ی مخفی به عضویت “پارتی” درآمده‌اند و آن هم صرفا برای حقوق ناچیز یا خواروباری که به آن ها بدهند.

photo_2016-04-09_11-59-42-300x242

این وضعیت اسفناک در حالی است که این احزاب ادعا دارند برای آزادی و برابری مبارزه می کنند و با این نوع شعارها برخی اوقات ذهن زنان و دخترانی را مسموم کرده و به صفوف خود کشانده و در پایان به چنین وضعیتی گرفتار خواهند شد.حال باید حزب جوابگو باشد که آیا این زنان و دختران با چه اهدافی به حزب پیوسته‌اند؟اگر در کنار خانواده‌ی خود می بودند هیچ وقت چنین زندگی تحقیر آمیزی را تجربه می کردند؟

منبع:سایت هاوری

نخستین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کند.!

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.