همراهی حزب پارت آزاد کردستان با حزب دمکرات برای حمله نظامی به ایران

دیار و نادیار

حزب دمکرات (جناح هجری) قصد دارد قبل از برگزاری کنگره ۱۶، با توجه به وجود بحران های فراوان در داخل حزب و همچنین به منظور افزایش روحیه اعضای خود، جنجالهای تبلیغاتی مختلفی را درخصوص اعزام تیم ها به داخل کشور به راه بیندازد.
حزب دمکرات قصد دارد با توجه به درخواست حسین یزدان پناه (دبیرکل حزب پارت آزاد کردستان) در برخی از تیم های اعزامی به داخل کشور، حداکثر دو نفر از اعضای حزب پاک استفاده نماید.

نخستین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کند.!

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.