اظهارات اخیر عضو دفتر سیاسی پارتی در خصوص همه‌پرسی در اقلیم کردستان

  عارف طیفور از اعضای دفتر سیاسی پارت دمکرات کردستان (پارتی)، با تاکید بر مناسب بودن زمان کنونی برای برگزاری همەپرسی استقلال اقلیم کردستان گفت: هر حزبی کە در این همەپرسی مشارکت نکند، در قبال این موضع گیری مسئول خواهد بود و باید در پیشگاە تاریخ پاسخگو باشد.

  بە نقل از سایت رسمی پارت دمکرات: عارف طیفور در خصوص مسئلە برگزاری همەپرسی استقلال اقلیم کردستان کە در ماەهای گذشتە بە بحث روز احزاب کردی و بە ویژە مقامات و رهبران پارت دمکرات، تبدیل شدە و برخی احزاب نیز برگزاری آن را اقدام درستی نمی دانند، گفت کە در حال حاضر زمان برای برگزاری این همەپرسی مناسب است.
وی افزود کە دفتر سیاسی پارتی دمکرات مسئول تماس و گفتگو با اتحادیە میهنی و دیگر احزاب اقلیم در خصوص مسئلە همەپرسی و برگزاری آن در زمان مشخصی است کە توسط احزاب تعیین می شود.
عضو دفتر سیاسی پارت دمکرات تاکید کرد کە اگر در مرحلە کنونی، هریک از احزاب و جریانات کردی، با برگزاری همەپرسی مخالفت کردە و درآن مشارکت نکند، مسئول مواضع خود بودە و باید در پیشگاە تاریخ پاسخگو باشند.

نخستین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کند.!

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.