موانع اتحاد دو جناح حزب چه کسانی می باشند؟

دیار و نادیار

یکی از مسایلی که طی سالهای اخیر دو جناح حزب دمکرات با آن روبرو هستند؛ اتحاد و آشتی دو جناح می باشد. این مساله هم اکنون از سوی عربستان سعودی و کشورهای اروپایی و امریکا پیگیری و ترغیب می شود تا جایی که عدم اتحاد را مساوی با قطع کمک های مالی عنوان نمودند.
رهبران و کادرهای هر دو جناح اتحاد را مخالف منافع شخصی خودشان می دانند و برای اینکه کمک حامیانشان قطع نشود ؛ حزب مقابل را مقصر و مخالف اتحاد عنوان می کنند.
در همین راستا جناح هجری اطلاعیه ای صادر نمود. در این اطلاعیه آمده است: «جناح عزیزی، موضوع اتحاد بین دو جناح را به دلیل اینکه به ایام انتخابات نزدیک هستیم، به بعد از برگزاری کنگره موکول می کند.»
سپس حزب دمکرات (جناح عزیزی) اطلاعیه ای درخصوص موانع اتحاد و آشتی بین دو جناح حزب (هجری و عزیزی) صادر و در آن ضمن مقصر دانستن جناح هجری و زیر سوال بردن صدور اطلاعیه از سوی این جناح که چندی پیش صورت گرفته، علت اصلی عدم اتحاد دو جناح را اطاله موضوع و مانع تراشی از سوی جناح هجری عنوان نموده و از مرتبطین داخلی خواسته است از بروز درگیری و اختلاف بر سرموضوع آشتی و اتحاد دو جناح پرهیز نمایند.

نخستین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کند.!

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.