استفاده شخصی اعضای حزب از یارمتی اخذه شده

دیار و نادیار

کادر حزب دمکرات از مرتبطین داخلی خود خواسته تا میزان مبالغ کمک مالی (یارمتی) اخذ شده توسط تیم های نظامی حاضر در منطقه را ارزیابی و اعلام نمایند.
کادر حزب علت این اقدام را این گونه عنوان نموده که مبالغ جمع آوری شده، بسیار زیاد بوده ولی تحویل حزب نگردیده است. به منظور بررسی علت این امر، چنین درخواستی از مرتبطین داخلی شده است.
از یک سو اوضاع نابسامان حزب و مشکلات معیشتی افراد و از سوی دیگر مشاهده وضعیت مناسب بستگان و مردم منطقه و مقایسه آن با وضعیت مالی وخیم موجود در درون حزب، باعث سرخوردگی و عقب ماندگی در بین نیروهای حزب گردیده است که این موارد سبب شده است اعضای حزب جهت جبران عقب ماندگی و تأمین رفاه نسبی برای خانواده خود، به این نوع اقدامات دست زده تا به نوعی این عقب ماندگی را جبران نمایند. گویا برخی از این افراد قصد دارند پس از جمع آوری پول از این طریق عازم اروپا شوند.

نخستین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کند.!

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.