بازتاب مرگ سروان چکو بر روحیه اعضای حزب دمکرات

دیار و نادیار

مرگ «سروان چکو» مسئول کمیته امنیت حزب دمکرات جناح حاکم در روحیه اعضای حزب تأثیر منفی داشته، به طوری که بسیاری از اعضا معتقدند هستند: «مرگ چکو رحیمی ضربه کمرشکنی بر بدنه حزب وارد کرده و به این زودی جای او در حزب پر نخواهد شد.»
بسیاری از اعضا عنوان نموده اند که باید بسیار منسجم و دقیق کار کرده تا بتوانند جای خالی او را پر نمایند و عدم وجود چکو به چشم نیاید.
اما اعضا نمی دانند که سران حزب به دنبال انسجام و اقتدار حزب نمی باشند بلکه هر کس به دنبال اقتدار خودش و تصدی پست کمیته امنیت می باشد. در حال حاضر هجری قول این پست را به خیلی ها داده است.

1 Comment

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.