جانشین چکو کیست؟

دیار و نادیار

یکی از اعضای اروپانشین حزب دمکرات (جناح هجری) به نام سید رسول احمدی پس از ۱۵ سال حضور در کشورهای مختلف اروپایی دوباره به مقر این حزب بازگشته است.
نامبرده سابق از فرماندهان نظامی حزب بوده و عملیات های نظامی مختلفی را در شهرستان های اشنویه، پیرانشهر و سردشت فرماندهی کرده است. وی اهل روستای اندیزه شهرستان پیرانشهر بوده و در سال ۷۴ برای اخذ پناهندگی در کشورهای اروپایی اقدام نموده و هم اکنون به همراه خانواده اش به مقر اصلی حزب دمکرات (کوی) بازگشته است.
مصطفی هجری رابطه خوب و دوستی دیرینه ای با سید رسول احمدی دارد. سیدرسول احمدی به امید جانشینی سروان چکو و عهده دار شدن مسئولیت کمیته امنیت به حزب بازگشته است.
البته پیش از این سران حزب از شاهو فرازمند (جانشین سابق سروان چکو) که با فعالیت این کمیته آشنا بوده، جهت عهده دار شدن مسئولیت کمیته دعوت به همکاری و بازگشت به مقر حزب نموده اند. یاد شده تا برگزاری کنگره این وظیفه را برعهده خواهد داشت. با توجه به بازگشت وی از اروپا با وجود بیماری به نظر می رسد نسبت به ابقاء در این سمت بعد از کنگره نیز امیدوار می باشد.
به زعم نگارنده سیاست پدر و مادر ندارد و شاهو فرازمند و سیدرسول احمدی خیلی امیدوار نباشد چرا که هجری قول این سمت را به چند نفر داده است.

نخستین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کند.!

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.