کشته و زخمی های درگیری سروآباد + اسامی کشته ها

دیار و نادیار

 

بنا بر اخبار ارسالی به سایت، در درگیرهای روز شنبه ۵ تیرماه ۱۳۹۵ حزب در سروآباد ۶ عضو حزب دمکرات کشته شدند

اسامی کشته شده ها:

۱ اکبر منبری

۲٫شورش منبری(اهل نیه‌ر) – کشته شده

۳٫شاخوان منبری (اهل نیه‌ر)- کشته شده

۴٫هیوا قربانی

۵٫صاحب حسینی

۶- افشار منبری

1 Comment

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.