آیا دو جناح حزب دمکرات متحد می شوند؟

دیار و نادیار

میرزا رحمان پیروتی از کادرهای برجسته حزب دمکرات (جناح عزیزی) درخصوص ادغام جناحین حزب اظهار داشته است: «…پس از مرگ سروان چکو و حضور فعال کادرها و پیشمرگه های جناح عزیزی در مراسم ختم نامبرده، روابط جناحین حزب دمکرات و مسئولین آنها بسیار خوب شده است و در حال حاضر هیأت هایی از دو طرف مشغول مذاکره با یکدیگر هستند، ولی هنوز به موارد مشترک و رسمی نرسیده ایم. برای ادغام، جناح هجری هم باید کنگره بگیرد که در حال آماده سازی آن هستند. ولی به احتمال قوی با هم ادغام شویم. همکاری هایی هم در زمینه خروج و فراری دادن نیروهای ضربه خورده هجری در درگیری های اخیر در داخل کشور داشته ایم و الا تلفاتشان بیشتر می شد. امیداوریم آنها سر عقل بیاند.»

1 Comment

  1. پروسه اتحاد ھرگز عملی نخواھد شد چون درھر دوجناح کسانی ھستند که اگردگربار متحدشوند منافع و مقام خودرا ازدست میدھندبعلاوه ھستند کسانی ازحدک که شدیدا بله قربان بگوی لاھور شیخ جنگی ھستند که اونیز ھرگز موافق اتحاد حزبی نیست که دردست پارتی باشد.خود ھجری نیز اتحادرا برای نابودی جناح مقابل وانزاوای ان میخواھد چیزی که حدک ان را بخوبی درک کرده است.

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.