شایعات درباره مرگ چکو

دیار و نادیار

برابر اخبار واصله از برخی رهبران داخلی حزب دمکرات (جناح هجری) ، نتیجه بررسی های پزشکی درخصوص مرگ چکو حاکی از مسمومیت وی می باشد.
علیرغم وصول گزارش پزشکی، تا به حال حدکا از انتشار آن خودداری نموده است.
گفته شده یکی از کادرهای کمیته امنیت حدکا که چکو مخالف ازدواج با دختر مورد علاقه اش بوده عامل مسمومیت چکو بوده است.

1 Comment

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.