برگزاری مراسم یادبود برای کشته شدگان حزب دمکرات

دیار و نادیار

بعد از کشته شدن تعدادی از نیروهای حزب در استان کردستان مجلس یادبودی برای پیشمرگان فوق در مقر ناوند یک واقع در دیگله برگزار گردید. دبیرکل حزب (مصطفی هجری) به همراه اعضاء دفتر سیاسی در این مراسم حاضر شده که اعتراض نیروها و خانواده های کشته شدگان روبرو شده و همه شرکت کنندگان در این مراسم به نشان اعتراض سالن مراسم را ترک نموده و به هجری هتاکی نمودند و عده ای نیز عنوان کردند که هجری نه کار سیاسی می داند و نه کار نظامی. فقط نیروها و فرزندان مردم را فدای هوسهای خود می کند.

نخستین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کند.!

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.