بدون شرح!

دیار و نادیار

دو ماه پیش یکی از اعضاء کمیته مرکزی پیش از حرکت تیم ها به داخل کشور پیشمرگه ها را مانند گوسفند نام برده است که سرخود را پایین انداخته و در صدد اعزام به داخل هستند. این طرز نگرش رهبری به کادرها و پیشمرگه ها هر چند واقعیتی دردناک است اما صدها مفهوم دارد که یکی از آنها فقدان نظم تشکیلاتی و برنامه ریزی خاص در اعزام تیم ها و به نوعی سرخود عمل کردن سطوح پایین تر دارد که خروجی آن چیزی نیست جز کُرد کشی!

دیار و نادیار

نخستین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کند.!

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.