تبلیغ و بزرگ نمایی برای سازمان مجاهدین،بخشی از جنگ نیابتی در منطقە+مسعود بارزانی پیشقراول جنگ نیابتی

دیدگاه حسن رحمان پناه عضو کمیته مرکزی کومله در مورد جنگ نیابتی

حسن رحمان پناه عضو کمیته مرکزی گروهک موسوم به کومله کمونیستی در مطلبی ضمن اشاره به پروژه جنگ های نیابتی که عربستان سعودی بر علیه ایران به راه انداخته،در تحلیلی به این مسئله واکنش نشان داد.
به گزارش آکام نیوز،این عضو کمیته مرکزی کومله کمونیستی در همین ارتباط می نویسد؛
همایش پاریس مجاهدین خلق ایران(منافقین) در ٩ ژوئیە و دیدار مریم رجوی رهبر این سازمان طی چند روز اخیر خبر ساز و واکنش جمهوری اسلامی و طرفهای دیگر را به همراه داشت .
روز شنبە ٣٠ ژوئیە ٢٠١۶ هم،محمود عباس رئیس دولت خودگران فلسطین و رهبر سازمان آزادی بخش فلسطین در پاریس با مریم رجوی دیدار داشت .
به نوشته سایت مجاهدین خلق ایران(منافقین) کە خبر این دیدار را پخش کرد،محمود عباس در این ملاقات “بر ضرورت مبارزه با بنیادگرایی و تروریسم در منطقه تأکید کرده است.”!
به نوشتە همین سایت،مریم رجوی نیز “ایران را منشاء اصلی تفرقه و بنیادگرایی و تروریسم در همه منطقه” نامیده و گفته است که مردم ایران و منطقه باید “با اتحاد عمل، منطقه را از شر بنیادگرایی که کانون آن در تهران تحت حاکمیت ملایان است خلاص کنند.”!
در واکنش به این دیدار،جمهوری اسلامی ایران،توسط حسین شیخ الاسلام،مشاور وزیر امور خارجه ایران اظهار داشت؛ “محمود عباس دست‌نشانده آمریکا و مأمور سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) است.”
نامبردە همچنین اظهار داشتە؛
“اینکه یک جناح فلسطینی سازشکار با صهیونیست‌ها که با فشار آمریکایی‌ها تسلیم اسرائیل شده است امروز در مقابل خط مقاومت ایستادگی می‌کند و با عناصر تروریستی دیدار می‌کند دور از انتظار نیست.”
از سوی دیگر و به گفتە “بی بی سی” برخی از رسانه‌های فلسطینی از منابعی که آنها را نزدیک به تشکیلات خودگردان معرفی کرده‌اند و بدون ذکر نام آنها نقل کرده‌اند؛
“این دیدار صرفا برای تبادل نظر بوده و تشکیلات خودگردان با وجود دخالت‌های ایران در امور فلسطینیان قصد دخالت در امور داخلی ایران را ندارد.”
این دیدار در شرایطی صورت می گیرد کە بیش از ٣ هفتە قبل “امیر ترکی فیصل” شاهزادە بانفوذ دربار خانوادە سلطنتی السعود عربستان و فرزند پادشاە اسبق این کشور و وزیر اطلاعات پیشین عربستان در همایش سازماندهی شدە مجاهدین از سراسر اروپا در پاریس شرکت نمود و از مسعود رجوی رهبر اصلی سازمان مجاهدین خلق ایران بعنوان “مرحوم رجوی ” یاد کرد کە سوالات زیادی را در بارە مرگ مسعود رجوی یا زندە بودن آن به همراە داشتە است .
اگر چە منابع نزدیک به سازمان آزادی بخش فلسطین،دیدار محمود عباس با مریم رجوی را بی ارتباط با دیدار امیر ترکی فیصل قلمداد کردەاند،اما همه دادها و شواهد در شرایط کنونی و بویژه با توجە به تعمیق بحران منطقە و جنگ نیابتی میان ایران و عربستان کە در ظاهر با جنگ مذهبی شیعە و سنی اما در عمل بر سر هژمونی طلبی منطقە درحال آنجام است بی ربط نمی دادند.
امروز جمهوری اسلامی در منطقە خاورمیانه و در تقابل با اسلام سلفی کە عربستان سعودی آنرا نمایندگی می کند،در جنگ نیابتی مستقیم در کشورهای عراق،سوریە و یمن و در نبرد پنهان در کشورهای لبنان و فلسطین و دیگر ممالک حوزە خلیج فارس درگیر است.
جنگ اقتصادی یا جنگ “نفت” هم کە لطمات غیرقابل جبرانی و طی چند سال اخیر به اقتصاد ایران،توسط عربستان سعودی،با کاهش و پایین نگەداشتن قیمت نفت و افزایش صدور آن در بازارهای جهانی زدە،بر کسی پوشیدە نیست.
امروز گفتە می شود کە ایران پایتخت چندین کشور عربی از جملە عراق،سوریە و لبنان را ادارە میکند کە برای رقبای منطقەای آن بویژه عربستاب سعودی قابل قبول نیست.
تردیدی در این نیست کە شناساندن و بزرگ نمایی جریان به ظاهر مذهبی و حاشیەای همچون سازمان مجاهدین خلق با گذشتە بدنامش در همکاری با رژیم بعث عراق،از جملە حضور شاهزادە عربستان سعودی در همایش این سازمان در پاریس و دیدار محمود عباس(ابومازن) با مریم رجوی در روز شنبە ٣٠ ژوئن بخشی از پروژە عربستان سعودی در جنگ نیابتی با حکومت اسلامی ایران و بدیل سازی برای آن حکومت در تقابل با اقدامات مشابه ایران در منطقە است.
امروز شواهد و مدارک غیرقابل انکاری در برقرای ارتباطات مجاهدین از خاک ترکیە و منطقە خودمختار کردستان عراق و فرودگاه اربیل (هوڵێر) با افراد مجاهدین در بغداد وجود دارد.
همچنین اخبار روزهای گذشتە،مبنی بر امکان استقرار نیروهای سازمان مجاهدین خلق ایران در کردستان عراق با موافقت و چراغ سبز “مسعود بارزانی” رهبر حزب دمکرات کردستان عراق(پارتی) وجود دارد،بخشی از پروژە عربستان سعودی و قطر برای ناامن کردن و بی ثباتی در ایران و جنگ نیابتی در منطقە است کە دور از انتظار نیست.
ضمنآ کوشش عربستان با اتکا به دلارهای عظیم نفتی در ایجاد نامنی نظامی در مناطق مختلف ایران از دید کسی پنهان نیست.
اقدامات عربستان در جهت الترناتیوسازی در مقابل جمهوری اسلامی،از پاریس تا اقلیم کردستان،از شرق ایران تا غرب و جنوب این کشور،اقدامی ضدانسانی،ضد مردمی و تبدیل کردن ایران به عراق،سوریە،یمن و لیبی دیگر و بسیار خشن تر و وحشتناکتر از آنان است.
دلارهای نفتی عربستان سعودی خون کثیف و به شدت الودەای است کە در رگ های هر جریان و جامعەای تزریق شود،علارغم سرمستی های اولیە،آن جریانات و کل جامعە را به فساد و تباهی و نابودی سوق خواهد داد.
سازمان مجاهدین خلق ایران جریان حاشیەای و بی اعتبار در جامعە ایران است.
این جریان با همکاری بیدریغ رژیم فاشیست عراق و همکاری این کشور در جنگ ٨ سالە ایران و عراق و در سرکوب قیام مردم این کشور در رویدادهای اوایل دهە ٩٠ قرن بیست،با لابیگری در پارلمانهای اروپا و آمریکا و فراهم نمودن ثروت عظیم مالی و پول های نفتی از ممالک عربی،با برنامه ارتجاعی و مذهبی برای ادارە آیندە جامعە ایران و با راه اندازی پروژە به شدت ارتجاعی “انقلاب ایدئولوژی” در صفوف سازمانی خود و تصفیەهای خونین و با مخفی کردن مرگ و با وجود رهبر سازمان،مسعود رجوی و تبدیل کردن آن به مهدی موعود (امام دوازدهم شیعیان) کە قرار است در زمان مناسب به صفوف “اهل بیت و امامت” بازگردد،جریانی است ارتجاعی،بورژوای و برای حال و آیندە جامعە ایران خطرناک و زمینه آنجام جنگ نیابتی در داخل ایران و کشاندن این جامعە به سوی پرتگاه وحشتناک،کە در تاریخ گذشتە خود نیز آن را به همراه دارد،از چنین ظرفیتی برخوردار است.
باید در مقابل تزریق دلارهای کثیف عربستان و سلاح های مرگ بار این کشور و متحدینش به صفوف اپوزیسیون بورژوای ایران در گوشە و کنار این کشور باید مواظب بود و با آگاهی و اتحاد آنرا خنثی کرد.
۳۱ ژوئیە ٢٠١۶
حسن رحمان پناه عضو کمیته مرکزی کومله کمونیستی

نخستین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کند.!

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.