نامه حزب دمکرات کردستان ایران خطاب به مردم ایران

دیار و نادیار

به دنبال ایجاد ناآرامی های اخیر حزب دمکرات کردستان ایران در مناطق کردنشین ، مردم این مناطق از سازمانهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی خواستند که با عوامل ناآرامی برخورد نمایند. مردم از این وضعیت اظهار نگرانی نمودند . این درگیری ها ، آرامش و امنیت را از آنها سلب نموده و ادامه این روند برای آنها دشوار و طاقت فرساست.
حزب دمکرات باور نمی کند که مورد اعتراض مردم منطقه قرار گرفته است و دیگر از پشتیبانی و حمایت مردم برخوردار نیست . حزب دست و پا می زند که این درگیری ها و حملات مسلحانه را در جهت حفظ آرامش و برقراری امنیت مردم برشمرد. در همین راستا نامه ای را خطاب به مردم و سازمانهای سیاسی ایران منتشر نموده است.
در بخشی از این نامه آمده است : «بە همین دلیل حزب دمکرات کردستان ایران وظیفە خود دانستە کە با تمهید متد و تاکتیک‌های جدید (این تاکتیک جدید ۱۷ کشته ظرف ۲ هفته داده است) بە مردم و فعالین کمک نماید کە خود را برای مقابلە با دیکتاتوری بیش از پیش سازماندهی کنند. این متدهای جدید مستلزم حضور پیشمرگەهای ما برای دفاع و بە عنوان پشتوانەای قوی برای مبارزات مردم و فعالین می‌باشند. بر همین اساس است کە حزب دمکرات کردستان ایران حضور پیشمرگەهای خود را در سطحی وسیع‌تر و در راستای یک تاکتیک دفاعی (البته منظور ایشان دفاع در زمین حریف است) در بیشتر نقاط خاک کردستان ایران افزایش دادە است. این اقدام حزب انرژی تازەای بە جنبش آزادیخواهی در کردستان بخشیدە و خواهد بخشید،
چه تاکتیکی ؟ آیا تاکتیک این است که برای دفاع از مردم آرامش و امنیت آنها را سلب نمود؟ آیا تصرف خانه افراد و سوء استفاده از اموال آنها در جهت دفاع از مردم کرد است؟ آیا حضور وسیع که در نامه آمده است یک تاکتیک دفاعی است؟ این تاکتیک دفاعی تاکنون ۱۷ نفر از کردها را به کشتن داده است.

نخستین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کند.!

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.