کومله:حدکا به بازیچه‌ی دست قدرت ها تبدیل شده است

در یک گفتگو که “سروه ناصری” عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (کومله) با روژ نیوز در خصوص سخنان هیئت امنی اقلیم کردستان و خصوصا کریم سنجاری که خواهان نشست با احزاب کرد ایرانی را داشتند،اظهار داشته است که حزب دمکرات به بازیچه‌ی دست قدرت های منطقه تبدیل شده است.

  ناصری در ادامه می گوید که روی سخن کریم سنجاری و پارتی به سوی حزب دمکرات کردستان ایران است که در این اواخر تیم هایی را به داخل ایران فرستادند و تمام پیشمرگ هایشان کشته شدند و سنجاری برای جلوگیری از حضور حدکا در مرزها این سخنان را گفته است و اشاره دارد به سیاست دو سویه‌ی پارتی که از طرفی پشتیبان فعالیت ها ی حدکا در مرزها هستند و از طرفی جلوی آن ها را می گیرند و این را یک نوع پارادوکس و تناقض در سیاست های پارتی می داند.

  در خصوص فعالیت های اخیر حدکا،ناصری می افزاید که من فکر می کنم در این میان حدکا به بازیچه‌ی دست قدرت ها تبدیل شده است و امیدوارم که حدکا و دیگر احزاب کردستانی خطرهای این نوع بازی ها را درک کنند و منافع مردم را زیر پا نگذارند.

نخستین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کند.!

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.