افزایش اختلافات بین احزاب سلفی و سنتی

دیار و نادیار

به دنبال افزایش تحرکات احزاب سنتی (دمکرات، کومله و …) در طی ماه های اخیر، این اقدام باعث افزایش تنش در بین عوامل داخلی احزاب سلفی و سنتی گردیده است. در گذشته نیز بین این دو دسته در داخل کشور اختلافاتی وجود داشته است، لیکن در حال حاضر این تنش افزایش یافته و احزاب سلفی، اعضای احزاب کردی را کافر و ملحد به خدا معرفی می نمایند. اعضای احزاب سلفی، فعالیت های تبلیغی خود علیه احزاب سنتی را در فضای مجازی به شدت افزایش داده اند. این در حالی است که احزابی مثل دمکرات اخیراً رابطه خود را با عربستان سعودی که حامی اصلی سلفی های تکفیری است افزایش داده اند و این با فضای داخل کشور در تضاد کامل است. جریاناتی که از فضای داخل آگاهی کافی ندارند عمدتاً دچار اشتباهات استراتژیک می شوند.

نخستین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کند.!

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.