تأملی بر مصاحبه نیچروان بارزانی با صدای آمریکا

دیار و نادیار

آقای نیچروان بارزانی چندی پیش مصاحبه ای با بخش کردی صدای آمریکا انجام داده که پیرامون برخی موضوعات نظیر احزاب کمپ نشین، حضور عربستان سعودی در اقلیم کردستان، فعالیت های پژاک را عنوان داشته است.
ایشان در این مصاحبه و درخصوص اقدامات مسلحانه دمکرات در داخل ایران عنوان داشته : «درخصوص عملیات های حزب دمکرات و طرف های دیگر که در داخل ایران صورت گرفته مبالغه زیادی صورت گرفته است. ما در اینجا این سوال را مطرح می کنیم در سال گذشته پژاک چند عملیات را در ایران انجام داده است؟ چند نفر ار کشته است در داخل ایران؟ یکبار هم صدای یک مسئول ایرانی بلند نشد در این باره.»
اییشان در این مصاحبه تلاش داشت موضوع حضور و اقدامات مسلحانه حزب دمکرات را که به نوعی نقض حاکمیت ج.ا.ا محسوب گردید را امری عادی جلوه دهد. هیچ اشاره ای هم به ملاقات های پی در پی سران حزب پیش از این عملیات ها با مقامات سعودی آن هم با وساطت بارزانی ها نداشت. قسمت ناگوار ماجرا وساطت بارزانی ها در این خصوص است. گویا آنها از رویکرد خصمانه عربستان علیه ایران اطلاع ندارند که دست یک گروه معانند ایران را در دست عربستان گذاشته و زمینه تردد آنها به ایران را فراهم می کنند، بعد ادعا می کنند که اتفاقی نیفتاده و ایران مبالغه می کند.
آقای نیچروان بارزانی گویا از عملیات های گسترده ایران علیه مواضع پژاک آگاه نیست. گسترده ترین عملیات را طی سالهای اخیر سپاه علیه پژاک انجام داده که همان موقع اقلیم کردستان اعتراض می کرد که چرا حاکمیت مرزی ما نقص شده است؟ در سال های گذشته و حتی امسال نیز عملیات های متعددی علیه پژاک انجام شد و آخرین مورد آن مربوط به سردشت و کشته شدن ۵ پژاکی بود. عملیات هایی که علیه پژاک است چندین برابر دمکرات در سال می باشد هر چند خیلی مواقع رسانه ای نمی شود و لزومی هم ندارد.
نیچروان در ادامه این مطلب را عنوان داشته که این استعداد را در ایران مشاهده نمی کنیم که با احزاب مذاکره کند به عبارتی دیگر همچنین زمینه ای نمی بینیم که ایران بخواهد این مشکل را با گفتگو و مذاکره با اپوزیسیون حل کند.
جالب اینجاست که خالد عزیزی که حزب مخالف و متخاصم با ایران است گاه بر این ظرفیت تلویحاً تأکید داشته و بر لزوم حل و فصل اختلافات با گفتگو تأکید دارد اما آقای نیچروان که ادعای دوستی با ایران را دارد هنوز چنین ظرفیتی ندیده است.
در هر صورت احزاب مخالف کمپ نشین کرد ایرانی باید بدانند از اختلاف و خصومت تنها واسطه ها و دیگر کشورها سود می برند و آنها را وجه المصالحه می کنند. اگر نیت واقعی دارند باید مشکلاتشان را با ایران از طریق مذاکره و گفتگو حل و به این تخاصم ها پایان دهند. هر چند شاید برخی رهبران این احزاب نیز از این موقعیت سوء استفاده و اوضاع مناسب مالی برای خود رقم بزنند که این مقوله به هیچ وجه ماندگار نخواهد بود.

1 Comment

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.