هشدار اقلیم کردستان به هجری

دیار و نادیار

با بازگشت مسئولین اقلیم کردستان از ایران، هشدارهایی به دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران (مصطفی هجری) اعلام شده و به وی گفته اند، مدتی آفتابی نشود یا در جایی مخفی و یا به بهانه ای به اروپا و دیکر گشورها سفر نماید.
این هشدارها از جانب مصطفی هجری جدی گرفته شده است. مشخص نیست توافق امنیتی مسئولین اقلیم با ایران چه بوده که دبیرکل یک حزب معاند ایرانی از آن باخبر و سعی در فراری دادن موقت او دارند.
علت را نیز تهدید جانی وی عنوان داشته اند و یا گلوله باران احتمالی مقرات حزب. به هر حال آنچه که مسلم است جان رهبران از جانب حزب و اقلیم، مهمتر از پیشمرگه ها و اعضا است. قرار است بر این اساس هجری و برخی دیگر از اعضای دفتر سیاسی از جمله کاوه بهرامی فعلاً هر یک به بهانه ای در محافل عمومی حزب در دید نباشند و یا عراق را برای مدتی ترک کنند.

نخستین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کند.!

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.