مصاحبه و اظهار نظرات جنجالی خالد ونوشه

دیار و نادیار

خالد ونوشه عضو کمیته مرکزی حزب دمکرات کردستان و مسئول تشکیلات این حزب در خصوص اعضای حزب پ.ک.ک و افراد وابسته به این حزب اظهار نموده است : «… پ.ک.ک برای مبارزات مردم کرد، مانند یک سرطان می باشد و هیچ نفعی برای ملت کرد نداشته است…»
خالد انوشه کادر تشکیلات مخفی حزب دمکرات (جناح انشعابیون) با بیان اظهارات، از عملکرد اعضای پ.ک.ک و افراد وابسته به این حزب شدیداً انتقاد نموده است.
همچنین در مورد جماعت اصلاح و دعوت اظهار گفته است: «… ما این طیف افراد را قبول نداریم و آنها را برای مبارزات داخلی کردستان قبول نداریم زیرا این طیف به جای خدمت، به قوم کرد خیانت می کنند و با ترویج تفرکات اسلامی به رژیم ایران وابستگی دارند ….»
نامبرده با اشاره به افرادی از جمله دکتر صلاح الدین خدیو، سلیمان منگوری، علی آبادیان و سعدون مازوجی این افراد را نماینده اخوان المسلمین در شهرستان مهاباد خوانده است.

1 Comment

  1. اگه یک مرد منصف و آگاه به واقعیت مسائل کرد حتی در درون حزب باشه اون خالد ونوشه است …!.

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.