بازتاب مصاحبه جمال پورکریم با العربیه – محمدرضا اسکندری

دیار و نادیار

در پی حضور نمایشی جمال پورکریم در مناسک حج و مصاحبه اش با شبکه العربیه ، محمدرضا اسکندی مدیر وب سایت و رادیو «کردانه»، طی نامه ای به مصطفی هجری ابراز نارضایتی نمود. اما نارضایتی و اعتراضات وی همچنان ادامه دارد. او در فضای مجازی مطالبی را در این رابطه منتشر نموده است که در ادامه سخنان نامبرده آورده می شود :
به نام یک کرد از مصاحبه کاک جمال پورکریم با العربیه و البیان از همه شهدای حزب کردستان از قاضی محمد تا به امروز معذرت می خواهم.
حزبی که قاضی و قاسملو پایه گذاری کرد هیچ وقت با ارتجاع هم سوئی نداشت و کمتر از سوسیال دمکراسی برای ملت خود و ملت های منطقه نمی خواست. حزبی که هیچ وقت وارد جنگ مذهبی نشد حال کاک جمال که خود را روزنامه نگار و هوادار حدکا معرفی کرده است؛ ممن نمی دانم او از طرف چه کسی حرف می زند. این دوست کرد طوری حرف می زند که در سال گذشته چند هزار نفر در عربستان کشته نشده است که تعداد زیادی از آنها کرد بودند. طوری حرفی می زند که یکی از مفتی های بالای سنی است و در تنور جنگ شیعه و سنی می دمد مثل اینکه هدف او دمیدن در تنور است که با جنگ داخلی همان چیزی که سعودیها و ایران در سوریه و یمن در حال ویران کردن آن کشورها هستند در ایران اتفاق بیفتد.
باور کنید رژیم سعودی با کمک صدام با همه امکاناتی که در اختیار اپوزیسیون کرد روژهلات گذاشت کاری به پیش نرفت. بیشتر پولها خرج … شد با کمک عربستان هم کاری به پیش نخواهد رفت. مشکل پول و کمک مادی نیست مشکل خود احزاب هستند که همه آنها به خطا رفتند جلو یک حرکت ملی را به خاطر منافع حزبی در روژهلات گرفته اند.
آدرس مصاحبه جمال پورکریم با شبکه العربیه:
https://farsi.alarabiya.net/fa/middle-east/2016/09/12/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%AC-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA.html

نخستین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کند.!

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.