توجیه کردن دریافت کمک مالی حدکا از طرف قدرت ها

دیار و نادیار

به نقل از هاوری:
حزب دمکرات کردستان ایران که امسال سیاستی را تحت عنوان “راسان” (خیزش) به ادبیات حزبی خود آوردند و طی آن مدعی هستند که دوباره مبارزه مسلحانه و تحرکات خود در داخل کشور را فزونی بخشند و در این خصوص نیز تلفات سنگینی را دادند و اما از همان اوایل محققان و تحلیل گران سیاسی مدعی بودند که این قضیه از یک جای دیگری سازماندهی و برنامه ریزی شده است و در نتیجه مشخص شد که عربستان سعودی با دادن کمک های مالی خود به این حزب توانسته است که آن ها را متقاعد کنند که به داخل ایران بیاییند و ناامنی ایجاد کنند.

هر چند از اول برنامه ریزی ها و سرمایه گذاری های عربستانی ها اشتباه بوده است چون ایران کشوری نوپا نیست که چند گروهک توخالی و ترد شده بتوانند پایه های آن را بلرزانند و بتوانند خدشه ایی به امنیت پایدار و بافت جمعیتی کشور وارد کنند.برای اثبات این مادعا در همان اوایل و پس از وارد شدن تیم های حدکا به داخل کشور،خود مردم کرد بودند که در پی آشکار کردن و از بین بردن آن ها بودند و همین کار را نیز انجام دادند.

ولی در این بین سران حزب دمکرات تا این چند وقت اخیر منکر این قضیه بودند که دارای پشتیبان خارجی بوده باشند و و در حال حاضر هم هیچ پشتیبانی ندارند.مصطفی هجری در مصاحبه ایی که اخیرا با تلویزیون بی بی سی داشت در سخنانش اعتراف نمود که سال ها رژیم ساقط شده ی بعث کمک های مالی و پشتیبانی های زیادی از حزب دمکرات می کرده است و الان هم از چندین قدرت درخواست کمک های مالی کرده ایم.این سخنان ثابت کرد که حزب دمکرات در کردستان ایران مشغول جنگ نیابتی از جانب قدرتی دیگر است و در این میان فقط مردم بی گناه کرد از هر دو طرف قربانی می شوند.

در تازه ترین مورد هم در سایت کردستان میدیا برای شرعیت بخشیدن و توجیه کردن سیاست های غلط خود از جمله دریافت کمک مالی از عربستان،مقاله ایی منتشر شده است که میزان و مبلغ کمک های کشورهای خارجی و عربستان به دیگر احزاب و گروههای خارج نشین ایرانی را توضیح داده اند و اینگونه می خواهند برای خیانت های خود به ملت کرد و هزاران جوان قربانی شده توجیه بیاورند و خود را تبرئه کنند.

(کمک مالی دریافتی اپوزیسیون فارس از دولت های خارجی: سالانه حداقل ۱۲۰ میلیون دلار )

دیار و نادیار

www.kurdistanmedia.com

نخستین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کند.!

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.