حدکا را به کجا می برند؟

 تحولات سیاسی اخیر در عرصه کوردی منطقه ای و طرح شعار پیوند جنبش شار و حرکت شاخ  و تست این شعار در قالب عملیاتی آزمایشی توسط رهبران حدکا  و جانباختن تعدادی از پیشمرگان فداکار این حزب، علاوه بر بجای گذاشتن خاطره تلخ در مبارزات ملت کورد، این شعار را نیز با چالشهای جدی روبرو نمود. کاک مصطفی هجری مرتب در رسانه های کوردی و بیرونی بر موفق بودن این طرح تاکید دارد . وی در مصاحبه با سایت آوینه نیوز در ابتدا از اینکه احزاب کردی اقلیم کردستان آنان را در مبارزات داخلی کشور یاری نمیکند گله کرده و در عین حال اعلام داشت ما در تردد به ایران با مسئولین احزاب اقلیم هماهنگی نمکنیم در حالیکه کسی که در عراق زندگی کرده باشد میداند که هر دوی این ادعا درست نیست . حکومت اقلیم به اندازه کافی از سوی مسئولین ایرانی مرتبط با عراق خصوصا بخش مربوط به کوردها تحت فشار شدید میباشد. مسئولین حدکا کمی واقع بینانه تر فکر کنند و سعی نکنند مسئولین اقلیم و رهبران احزاب آنان را تحریک کنند که ایران را وادار به فشار بیشتر بنمایند هنوز چند روزی از کوچ اجباری افراد سازمان مجاهدین خلق ، تحت فشارهای شدید رژیم تهران از عراق نمیگذرد . علیرغم این تنگناهای سیاسی بازهم میدیای کوردی اقلیم کاملا اخبار لحظه به لحظه تحولات و درگیریهای شما را پوشش میدهند بیشتر از این نباید از اقلیم هزینه شود .

 در جایی دیگر این مصاحبه گفته شده درگیریهای تابستان ۹۵ در شهرهای اشنویه و سروآباد ثابت شد که ایران جای امنی برای سرمایه گذاری خارجی نیست. اولا این رویه مبارزه مسلحانه نه باری از دوش حرکت شاخ  و  متولیان آن برمیدارد و نه دردی از مشکلات شار را درمان میکند بلکه جوانان زیادتری از کوردها را جهت امرار معاش اواره بیرون و داخل خواهد کرد که این با مشی مبارزاتی شرایط فعلی منافات دارد. به نحوی که واکنش بخشی از فعالین سیاسی و مدنی کردستان را در قالب بیانیه ۴۰۰ نفری در خصوص این درگیریهای دیدیم.بخشی از نیروهای جنبش شهر در امضاء این بیانیه دخیل بودند که شرایط فعلی کردستان را مناسب جنگ مسلحانه نمیدانند.

 همه کسانی که در جنبش مدنی داخل حضور دارند نیازمندیهای جنبش شار را میشناسند بهمین خاطر جنگ مسلحانه را تهدیدی علیه نهادهای اجتماعی و مبارزات مدنی دانسته و تشدید شدن فضای امنیتی کردستان را نمیپذیرند. قبول کنید که بعضی از تصمیم گیران جنبش مسلحانه از فضای واقعی کوردستان فاصله دارند . این سوال از کسانی که مبنای درگیریهای امسال را بر اساس پیوند شار و شاخ نام گذاشتید وجود دارد که چه نتیجه شار پسندی از این اقدام گرفت شد ؟ گرفتیم که توجیه دست آوردهای مسئولین حدکا از این درگیریها دال بر   نا امن بون ایران برای سرمایه گذاران خارجی درست باشد آنوقت چه کسانی از این ناامنیها متضرر میشود؟ رژیم جمهوری اسلامی یا توده های مردمی که در زیر بار فقر و تندگدستی نابود میشوند؟ بقول شما پس از بیست سال مجددا به جنگ مسلحانه روی آوردید چه نتیجه ای گرفته شد؟ بجز از دست دادن تعدادی از کادرهای قدیمی که سرمایه های حزب بودند و ایجاد نگرانی برای سرمایه گذاران کوردی دست آورد دیگرش چه بود؟  به اندازه کافی مراکز تولید و اشتغالزایی در کوردستان دچار چالش جدی گردیده است و با این اقدام حجمی از نان آوران خانوارهای کوردی به دامان بیگانگان پناه میبرند مگر اینها جزء جمعیت شار نمیباشند؟ چرا نصایح دلسوزانه دیگر احزاب و شخصیتهای مترقی را به دشمنی تلقی میکنید و برداشت سازشکارانه از آن دارید؟ قبول کنید که ابزارهای فنی و ارتباطی  بدستگاههای امنیتی رژیم کمک کرده و هر اقدام آشکار نیروهای پیشمرگ را رصد میکنند. بنابراین به نظر میرسد حرکت شاخ با همه جذابیتهایش دچار پیچیدگیهایی گردیده که حدکا از آن غافل میباشد. اتفاقا مردم شار با رویه های مبارزات منفی مسالمت آمیز سر سازگارتری دارند بعنوان مثال اگر امروز اینترنت جوانی در شار قطع شود عاملان مختل کردن زیر ساختهای آنرا هرگز نمیبخشند درحالی که اگر همین اینترنت نباشد بسیاری از سازماندهیهای جنبش شار معطل میماند.

 کاک مصطفی هجری در مصاحبه دیگری با بی بی سی فارسی مطالبی را بیان کرد که برازنده یک شخصیت سیاسی مترقی نبود. کسانی که با بی بی سی مصاحبه میکنند دقت داشته باشند که مجریان برنامه های فارسی این شبکه پیچیده ، اکثرا دارای عقبه های نا معلوم میباشند و بیشترشان دارای تفکرات پان ایرانیزم سابق بوده که با جنبش قومی کردها فاصله زیادی دارند مصاحبه هایی که با افراد وابسته به جنبش کردی اعم از چپ کردی یا قومی سنتی نموده اند بیشتر به محاکمه و بازجویی شباهت دارد تا به یک مصاحبه مطبوعاتی. هرگز آخرین مصاحبه بی بی سی فارسی با رهبر فقید کورد مرحوم ماموستا شیخ عزالدین حسینی را فراموش نمیکنیم که در واپسین ماههای زندگی با او انجام دادند که با کهولت سن سوالهایی هدفمند از ایشان پرسیده شد که موجب تخطئه شخصیت مبارز ایشان گردید و یا مصاحبه هایی که با دیگر رهبران کورد ایرانی داشته اند معمولا شبیه بازجویی بوده است.

  با این زمینه بخشی از مصاحبه کاک مصطفی هجری که  بی بی سی فارسی اخیرا با ایشان انجام داده است جهت گواه گفته های فوق وفولهای مصاحبه شونده جهت قضاوت مخاطبان گرامی عرضه میگردد <<. . ما حق خود می‌دانیم برای تضعیف جمهوری اسلامی ایران و رسیدن به اهداف سیاسی مردم کردستان ایران با هر طرفی که لازم باشد بنشینیم و این به معنای دریافت کمک نیست بلکه صحبت پیرامون دریافت کمک است و با هر شرایطی حاضر به دریافت کمک نیستیم.>>.

     <<در تاریخ مبارزات حزب از این دست موارد ( درخواست کمک ) بسیار داشته‌ایم از جمله ما در مبارزه با جمهوری اسلامی از صدام حسین کمک‌هایی دریافت کرده‌ایم. بعد از فروپاشی رژیم صدام حسین چندین تن اسناد و مدارک در کردستان عراق به دست آمده و حتی به آمریکا نیز برده شد و یک مورد هم یافت نشده که نشان دهنده‌ی عدم استقلال حزب دمکرات کردستان ایران در مقابل حکومت بعث عراق باشد. اساس کار ما در صورت دریافت کمک، همکاری در راستای تضعیف دشمن مشترک است و نه از دست دادن استقلال و به تصور برخی تبدیل حزب دمکرات به نیروی دست قدرت‌های بزرگتر …>>.

  این بیانات با کدام یک از آرمانهای رهایی بخش حزب دمکرات همراه میباشد؟ این گفتار شما در دهه هشتم عمرتان با بیانیه های آتشین و انقلابی دهه های چهارم و پنجم حیات سیاسیتان خیلی فاصله دارد. قبول کنیم یا نکنیم بخشی از جامعه سنتی کردستان نسبت به اسرائیل موضع دارند و مذهبیون افراطی کوردستان نیز به این جمعیت افزوده میشوند با این شرایط چه دلیلی دارد که شما پذیرش کمک از اسرائیل را در این مصاحبه صراحتا رد نمیکنید یعنی تلویحا این درخواست را پذیرفته اید و فضای جنبش کوردی را پیش از این با چالش مواجه نمایید. آنچه مسلم است مطالبات سیاسی و قومی کوردها در داخل با آنچه که شما از آن بعنوان پیوند بین حرکت کوهستان و جنبش شهرستان نام میبرید فاصله زیاد دارد. جنبش شهرستان همزمان با پیشرفتهای صنعتی و تکنولوژیکی دچار تحولات بنیادین گردیده که با حرکت کوهستان تفاوت ماهوی یافته است . فضای مجازی دنیای اطلاعات و معلومات را در قوطی جادویی بنام موبایل در اختیار همگان حتی چوپانهای کوهستان قرار داده است دیگرجایی برای آلت قتاله ای چند کیلویی بنام تفنگ نمیگذارد که پس از سی شلیک منبع تغذیه اش تعویض گردد بلکه بستگی به پهنای باندی دارد که از شهرستان تغذیه میگردد.

کاروان کوهی

نخستین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کند.!

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.