وقاحتی بی پایان، نامه سرگشاده آذر مدرسی خطاب به حزب دمکرات

انتشار و علنی شدن گوشه ای از «مکالمات خصوصی» چند نفر از نیروهای مسلح حزب دمکرات کردستان ایران با عکس العملهای متفاوتی روبرو شده است. مهمترین آن شاید اعتراض رسمی تعدادی از فعالین زن به حزب دمکرات با عنوان «بیانیه زنان روژهلات در محکومیت افکار تحقیر آمیز و واپسگرا» و تقاضایشان برای جوابگویی این حزب است. جوابیه شاخه زنان حزب دمکرات کردستان ایران به این اعتراض خواندنی است.

جواب شاخه زنان حدکا خواندی است نه از این جهت که حرف تازه ای یا تلاشی برای جواب دادن به این اعتراض در آن دیده میشود. برعکس از این جهت که شاخه زنان این حزب با روشی آشنا به جای جواب دست به پاتک میزند. پاتکی که با گرد و خاک کردن و هیاهوی زیاد، مجاهدین وار از یکطرف منتقد را پرورژیمی معرفی میکند و از طرف دیگر صحنه را با خون رهبران «شهید» خود چنان رنگین و دراماتیک میکند که هر اعتراضی در گلو خفه شود و مهمتر از همه پشت مسئله ملی و مبارزات مردم در کردستان علیه جمهوری اسلامی، مبارزاتی که پای حزب دمکرات ناخواسته به آن کشیده شد، سنگر میگیرد تا کل اپوزیسیون ملی، از چپ تا راست، را به یاد «بدهکاری فارس ها به کردها» بیندازد و به سکوت بکشاند.

پشت این گرد و خاکها اما بیجوابی مطلق شاخه زنان حدکا خوابیده است. به همین دلیل به جای جواب به سوالات آسمان ریسمان میبافد، ادعا میکنند دفاع از حق زن از دوره «قاضی محمد»! در این حزب سنت بوده. شوخی میفرمائید!!

خانم های محترم شاید رهبری حزبتان بتواند پز دفاع از حق زن را در نشست با دول و احزاب اروپایی بگیرد و لیستی از «تلاشهای بیدریغ شان در دفاع از حق زن» از دوره قاضی محمد را ردیف کنند و کسی مچشان را نگیرد. اما تکرار همین نمایش زمانیکه رو به مردمی که ضدیت حزب دمکرات با حق زن، با برابری زن و همزمان دفاع حزب دمکرات از سنتهای ناسیونالیستی و عهد عتیق ضد زن در جامعه کردستان را با زندگی خود تجربه کرده اند، نه فقط مضحکه که بازی با آتش است.

ظاهرا شاخه زنان حزب دمکرات فراموش کرده است که در مناطق تحت حاکمیت حزب دمکرات، این حزب از قوانین ضد انسانی و ضد زنی چون «زن به زن»(١)، «چند همسری» و ….نه فقط دفاع میکرد که مایه کاسبی اش هم بود. فراموش کرده است که در مناطق تحت حاکمیت حزب متبوعشان قوانین –تحریفی و تفسیری- اسلامی و سنتهای عقب مانده ناسیونالیسم کرد بر زندگی هزاران زن حاکم بود. دفاع از حق زن لباس زیادی گشادی است که شاخه زنان حزب دمکرات تلاش میکند به تن بیقواره حزب شان کند.

شاخه زنان حدکا با وقاحتی بی پایان ادعا میکند حزب متبوعش، برخلاف احزاب دیگر که فقط در کلام از حق زن دفاع میکنند، تاریخی از «تلاشهای گرانبها و عملی» در دفاع از حق زن دارد. آیا شاخه زنان حدکا میتواند حتی یک نمونه از «تلاشها، تاثیرگذاری ها و عملکردهای پرافتخار» و «گامهای عملی» حدکا در دفاع از حق زن، علیه قوانین و سنتهای عقب مانده در کردستان نام ببرد؟ میتواند فقط یکی از تاثیرات این تلاشها در بهبود موقعیت زن در مناطق تحت حاکمیت و اتوریته خود نام ببرد؟ میتواند از یک اعتراض کوچک لفظی به احزاب برادر در کردستان عراق که تحت حاکمیتشان هزاران زن قربانی قتلهای ناموسی شدند به خواننده و مردم کردستان نشان دهد؟

ادعای دفاع از حق زن حزب دمکرات را باید به همان اندازه جدی گرفت که ادعای سکولار بودن شان آنهم درست زمانیکه نماینده شان به حج میرود، رهبر تازه مسلمان شده شان عید قربان را به مسلمانان و استقلال عربستان را به شیوخ مرتجع آن تبریک میگوید. قاعدتا در میهمانی های مشترک رهبری حدکا و شیوخ عربستان جای پزهای دولوکس «دفاع از حق زن» و به رخ کشیدن «تاریخ پر افتخار قاضی محمد و قاسملو و شرفکندی در دفاع از حق زن» محلی از اعراب ندارد.

شاخه زنان حزب دمکرات زمانیکه یکی از پیشمرگانشان در این «مکالمات خصوصی» با افتخار میگوید: «بگذار همان بلایی که بر سر دختران پیشمرگ کومله آوردیم را به سر دختران گریلا هم بیاوریم.»(٢) خود را به کوری و کری میزند. این دیگر «ادعای منتقدین» نیست. این تبلیغات «طرفداران رژیم» نیست. این اعلام علنی و اعتراف به جنایتی است که حزب دمکرات تحت رهبری شرفکندی مرتکب شده است.

مردم کردستان تبلیغات اسلامی- ناسیونالیستی حزب دمکرات علیه حضور زنان پیشمرگ در صفوف کومله و … و «بی بندوباری» زنان کمونیست و …. را به یاد دارند. مردم کردستان تلاش مشترک سران حدکا و مرتجعین و ملاهای کردستان علیه حضور زنان پیشمرگ در «ساحت پاک و مقدس مساجد» که فقط مردان شایستگی حضور در آن داشتند، را فراموش نکرده اند. تلاشی که به یمن تلاش ما کمونیستها در همان نطفه خفه شد. حزب دمکرات نمیتواند با مخفی شدن پشت «مبارزات مردم در کردستان»، «حق ملت کرد» و علم کردن «سالها مبارزه پرافتخار» و …، این تاریخ را از اذهان میلیونها انسان در کردستان پاک کند.

زنانی که آن زمان در صفوف کومله مبارزه میکردند به خاطر دارند که بخشی از تبلیغات و تهدیدات حزب دمکرات در دوره جنگ این حزب با سازمان کردستان حزب کمونیست، علیه پیشمرگان زن این بود که «اگر بدست ما بیفتید چه بلاهایی به سرتان می آوریم». هنوز به خاطر دارند که از پشت بیسیمهای حزب دمکرات مسئولین و فرماندهان لمپن حزب دمکرات چه لیچارهای بار زنان پیشمرگ میکردند. هنوز چهره رفقای زنی که بدست نیروهای حزب دمکرات مورد تجاوز قرار گرفته و اعدام شدند را همه به یاد دارند.

تاریخ ناسیونالیسم کرد و حزب دمکرات بعنوان یکی از احزاب شاخص این سنت با ضدیت با زن، ضدیت با آزادی، ضدیت با برابری و حرمت زن آغشته است. ضدحمله هایی چون نامه شاخه زنان حدکا و پزهایی که فقط به درد لابیسم و آبرو خریدن نزد دول غربی میخورد، نمیتواند این نقطه سیاه را از اذهان میلیونها نفر در کردستان و از تاریخ «مبارزات پرافتخار» حدکا پاک کند.

ما کمونیستهایی که در جدالی دائمی با این حزب بر سر حق زن، حق کارگر، حق مردم محروم، بر سر آزادی سیاسی و رفاه و سعادت مردم بودیم، جنگیدیم و قربانی دادیم اجازه نمیدهیم این تاریخ از اذهان پاک شود.

پانویس:

١- «زن به زن» یا «ژن به ژن» سنت عقب مانده «معامله پایاپای» زنان در کردستان است که طبق آن دو خانواده که توان پرداخت مهریه و جهازی را نداشتند به جای مهریه و جهازی و …. دو دختر را مبادله میکردند. در این مبادله ممکن بود دختری ١۴ ساله وادار به ازدواج با مردی ۶٠ ساله یا ٧٠ ساله شود. علاوه بر آن در این «مبادله پایاپای» هر زوجی از هم جدا میشدند زوج دیگر بالطبع باید از هم جدا شده و طلاق میگرفتند. سنتی که با مخالفت و اعتراض وسیع زنان و دختران جوان روبرو بود. سنتی که از دخترانی که حاضر به تن دادن به این معامله بودند قربانیان زیادی گرفت. سنتی که به یمن تلاش آگاهگرانه و جدی ما کمونیستها در بخش زیادی از کردستان بعنوان سنتی ضد زن، عقب مانده طرد و منزوی شد و در مناطق تحت حاکمیت ما ممنوع اعلام شد.

٢- در جنگ حزب دمکرات علیه کومله رفقای پیشمرگ زن که اسیر نیروهای حزب دمکرات بودند قبل از اعدام مورد تجاوز قرار گرفته و وحشیانه تر از آن به اعتراف خود پیشمرگان حدکا در مواردی جنازه این رفقا مورد تجاوز پیشمرگان حزب دمکرات قرار گرفتند.

نخستین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کند.!

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.