کرد کانال هم به تاریخ پیوست

خبرنگار هاوری در مقر حزب گزارش هایی فرستاده است که اقدامات چند ماه قبل حزب دمکرات جناح خالد عزیزی در خصوص تغییر مسیر دادن کانال تلویزیونی این حزب و تعطیل شدن آن در مکان فعلی آن را توضیح می دهد.

  بنابر این گزارش،حدک از چند ماه پیش در برنامه خود دارد که بنا بر هزینه‌های زیاد هاتبرد مسیر ماهواره‌ایی کانال خود را به ماهواره‌ایی ارزان قیمت تر تغییر دهد و در این خصوص بحث و جدل های فراوانی میان اعضا و هواداران حدک روی داد و در آخر سر به این نتیجه رسیدن که از دست دادن مخاطب و کیفیت تلویزیون و دسترسی به آن جای مقدار هزینه‌ایی را نمی گیرد که از تغییر مسیر برایشان می ماند و به جیب چند نفر می رود.

  بر این اساس از تاریخ ۱۱ آبان ماه تنها کانال بازمانده از احزاب کردستانی در ماهواره یعنی “کرد کانال” نیز تعطیل می شود و دیگر کسی در ایران و کردستان هیچ دسترسی به آن ها نخواهد داشت.

2 Comments

  1. خدا را شکر همه را کله پا کرده بود با این برنامه (کاروان شهیدانش) !.

  2. خدا رو شکر همه را کله پا کرده بود با این برنامه (کاروان شهیدانش) !.

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.