پ.ک.ک : حزب دمکرات با شعار راسان به مانند کشور های عربی علیه شیعه برخواسته است.

حزب دمکرات در طی چند ماه گذشته سعی نموده با شعار راسان احزاب مخالف جمهوری اسلامی را با هم متحد نماید و همگی بر علیه جمهوری اسلامی مبارزه و اقدام مسلحانه را شروع نمایند.
حزب دمکرات تلاش می کند رهبری احزاب کردی را در اختیار بگیرد و از توان و نیروهای آنها در جهت رسیدن به منافعش استفاده نماید. زیرا اربابان آنها شرط پشتیبانی مالی و حمایت از حزب دمکرات را در اتحاد احزاب کردی در مبارزه علیه جمهوری اسلامی دانسته اند.
همانگونه که می دانید؛ در ماه های گذشته حزب دمکرات با حزب پ.ک.ک بر سر پایگاه های گمرک جدار مرز اختلافات زیادی داشتند و حتی جنگ میان این دو حزب درگرفت! همانگونه که حزب دمکرات تعدادی زیادی از پایگاه های گمرک مرزی را در اختیار گرفته و حق خودش می داند؛ در صورت کسب موفقیت در مبارزه مسلحانه با جمهوری اسلامی نیز سهم خواهی بیشتری خواهد داشت.
حزب پ.ک.ک و پژاک مقصود و هدف از این اتحاد برایش روشن است و طی بیانیه ای علیه حزب دمکرات اعلام نموده: «حزب دمکرات با شعار راسان همانند تمام دولت های عربی بر ضد شیعه برخواسته اند و با همکاری آنها و با شعار راسان، مرزها را اشغال نموده و منطقه را ناامن نماید. راسان به جز یک شعار در فضای مجازی چیز دیگری نیست.»

 

1 Comment

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.