ﺳﻨﺪ تاریخی در خصوص ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺤﻤﺪ

ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺑﯿﺮ ﺍﻭﻝ ﺣﺰﺏ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
ﺁﺫﺭﺑﺎﯾﺠﺎﻥ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ، ﺿﻤﻦ ﺷﺮﺡ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻣﯿﺪﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﮐﻤﮏ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻓﻮﺭﯼ ﻣﯿﺸﻮﺩ ، ﺩﺭ ﻧﺎﻣﻪ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺭﺗﺶ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺍﺭﺍﯼ
ﺗﺎﻧﮏ ﻭ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﺳﺖ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺳﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ
ﺗﺎﻧﮏ ﻭ ﺩﻭ ﺗﻮﭖ ﺿﺪ ﻫﻮﺍﯾﯽ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪﯾﻢ ﻟﻄﻔﺎ ﺳﺮﯾﻌﺎً ﺑﺮﺍﯾﻤﺎﻥ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﮐﻨﯿﺪ .
ﺍﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﯾﺮ ﺑﺎ ﺍﻟﻔﺒﺎﯼ ﺭﺍﯾﺞ ﺩﺭ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺁﺫﺭﺑﺎﯾﺠﺎﻥ ﺁﻭﺭﺩﻩ شده و سپس تصویر نامه ارائه می گردد :
Qazi mustafanin mir cafar bagirova yazdığı
maktub :
Vezarate hiziye kurdistan ( kurdistan xarici işler
nazirliyi )
Azerbaycan komünist Partisinin baş katibi canab
mircafar bagirov çox ehtiramla arz olunur
sardaşt , saqez va bane rayonlarinda düşman
alinda tanklar vardır ve birda sana şahrinda olan
laşgarin ( ordunun ) markazinda tayyara var buna
gora sizden çox xahiş ediram ayar buyrasiz
( buyrasiniz ) biza üç tank ve iki zede (zidde )
tayyara ( uçak Savar ) topu biza versinlar
Mohammad Qaz

ghazi-1

4 Comments

  1. پیشوای بزرگمان زنده یاد قاضی محمد کار بسیار خوبی کرده، برای مبارزه با ارتش ایران که خاک مقدس کردستان را اشغال کرده جان خود را فدا کرد و نام خود را در قلب مردم کردستان حک کرد. رضا خان و پسرش به زباله دان تاریخ پیوستند.

  2. قاضی محمد خائن واقعا وزارت هیزبازی راه انداخت که این همه فساد در حدک و حدکا و متک و فتک و ختک و کوفت و زهرمار است

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.