ﺳﻨﺪ تاریخی در خصوص ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺤﻤﺪ

ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺑﯿﺮ ﺍﻭﻝ ﺣﺰﺏ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
ﺁﺫﺭﺑﺎﯾﺠﺎﻥ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ، ﺿﻤﻦ ﺷﺮﺡ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻣﯿﺪﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﮐﻤﮏ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻓﻮﺭﯼ ﻣﯿﺸﻮﺩ ، ﺩﺭ ﻧﺎﻣﻪ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺭﺗﺶ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺍﺭﺍﯼ
ﺗﺎﻧﮏ ﻭ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﺳﺖ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺳﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ
ﺗﺎﻧﮏ ﻭ ﺩﻭ ﺗﻮﭖ ﺿﺪ ﻫﻮﺍﯾﯽ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪﯾﻢ ﻟﻄﻔﺎ ﺳﺮﯾﻌﺎً ﺑﺮﺍﯾﻤﺎﻥ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﮐﻨﯿﺪ .
ﺍﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﯾﺮ ﺑﺎ ﺍﻟﻔﺒﺎﯼ ﺭﺍﯾﺞ ﺩﺭ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺁﺫﺭﺑﺎﯾﺠﺎﻥ ﺁﻭﺭﺩﻩ شده و سپس تصویر نامه ارائه می گردد :
Qazi mustafanin mir cafar bagirova yazdığı
maktub :
Vezarate hiziye kurdistan ( kurdistan xarici işler
nazirliyi )
Azerbaycan komünist Partisinin baş katibi canab
mircafar bagirov çox ehtiramla arz olunur
sardaşt , saqez va bane rayonlarinda düşman
alinda tanklar vardır ve birda sana şahrinda olan
laşgarin ( ordunun ) markazinda tayyara var buna
gora sizden çox xahiş ediram ayar buyrasiz
( buyrasiniz ) biza üç tank ve iki zede (zidde )
tayyara ( uçak Savar ) topu biza versinlar
Mohammad Qaz

ghazi-1

5 Comments

  1. پیشوای بزرگمان زنده یاد قاضی محمد کار بسیار خوبی کرده، برای مبارزه با ارتش ایران که خاک مقدس کردستان را اشغال کرده جان خود را فدا کرد و نام خود را در قلب مردم کردستان حک کرد. رضا خان و پسرش به زباله دان تاریخ پیوستند.

  2. قاضی محمد خائن واقعا وزارت هیزبازی راه انداخت که این همه فساد در حدک و حدکا و متک و فتک و ختک و کوفت و زهرمار است

  3. ایادی حزب دموکرات آذربایجان و کردستان از ضعف دولت مرکزی در سال ۱۳۲۴ در تجاوز نظانی متفقین با اتحادجماهیر شوروی به رهبری جوزف استالین خونخوار متحد شدند و با مبانی کمونیستی و شئونیسم قبیله ای و برپایه اقوام کرد و آذری که بنیان آنان از ایران است بابک خرمدین و دیگر سرداران که وفاداری خود را به ایران و ایرانی بودن افتخار می دانستند شوریند و پس از اتمام قائله متفقین با شورش همان دیار فرار را بر قرار ترجیح دادند غلام یحیی و جعفر پیشه وری پا به فرار پیش ارباب خوشان استالین رفتند و گور به گور شدند عبداله قاسملو تئوریسین حزب دمکرات که قبل از سال ۵۷ وجه ی کمونیستی از نوع روسی داشت در اردوگاه بلوک شرق لهستان مشغول آموزش کمونیست در دانشگاه های آن کشور همراه باند تبهکار حزب توده کیانوری بودند به یکباره چهره عوض کردند اینبار رخسار ملی بخود گرفتند یکبار از تجزیه طلبی سخن گفتند وبار دیگر از خودمختاری و فدرالیسم آن دیگر متدی حزب کومله خط مشی مائوئیستی را پیشه راه نکبت بار خود نموده و دعوای جنگ ایده های کمونیستی چین و روس را در استان کردستان ایران براه انداختند و احزاب تجزیه طلب دیگر پژاک که همگی مارکسیست و کمونیست هستند ایدئولژی کمنیستی در سراسر جهان محو و نابود شد حضرات جهانئ وطن و تجزیه طلب دنبال احیای کمونیست می گردند

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.