خالد عزیزی: ایران تبدیل به یک قدرت منطقه شده است

دیار و نادیار

یکی از مدعوین کنفرانس موسسه مری ، خالد عزیزی دبیرکل حزب دمکرات(جناح انشعابیون) بود.
ایشان در سخنانی گفت:
هر نوع مبارزه مسلحانه اگر ماهیت مبارزه مردمی و مدنی را همراه خویش نداشته باشد؛ موفق نخواهد شد. وی افزود: از دیدگاه ما تمامی اشکال مبارزه می تواند در مراسم نوروز، در نشست های فرهنگی و ادبی، در مراسم مختلف مردمی در ایلام، کرمانشاه و استان کردستان و ارومیه، تمامی مراسمی که مردم لباس کردی می پوشند، هر آنچه نماد ناسیونالیسم کردی است، متبلور شود.
خالد عزیزی مدعی نگرانی جمهوری اسلامی ایران از تحرکات احزاب شد و اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران بیشتر از آنچه نگران تحرکات نظامی باشد، نگران فعالیت های مدنی در داخل کشور است.
دبیرکل حزب دمکرات کردستان افزود: ما تلاش کرده ایم مبارزات چند بعدی داشته باشیم. اما در مورد مبارزه مسلحانه معتقدیم هر نوع مبارزه مسلحانه تنها باعث از دست دادن نیروها و مبارزات مدنی مردم در کردستان ایران می شود در ارتباط با تأثیر مبارزات مسلحانه کردی بر آینده سیاسی ایران. خالد عزیزی گفت: حکومت را در تهران، کردها تأسیس نکرده اند و کردها هم بخشی از این حکومت نبوده اند و نمی توانند آن را هم سرنگون کنند، بنابراین ساقط کردن حکومت باید توسط همه ترکیب های جمعیتی ایران انجام شود. جمهوری اسلامی ایران در داخل مبارزات مسلحانه را سرکوب کرده و در خارج هم تبدیل به یک قدرت منطقه ای شده است، در حالی که ما باید برای موضوع کردها در ایران تبدیل به یک الگوی قدرتمند شویم. وی در عین حال به این نکته اشاره کرد که «اما ما پنج حزب کردی که اینجا حضور داریم، نتوانسته ایم این وظیفه را انجام دهیم؛ چرا که تمامی مبارزات ما حزبی است و هر حزبی به میل خودش رفتار می کند. از این رو اگر ما به عنوان یک ملت مبارزه می کنیم؛ باید نمادی از این ملت باشیم.

شاید خوانندگان کم کم دلایل استعفای خالد عزیزی را درک کنند. نسل لمپنیسم و منفعت طلب مبارزان کنونی احزاب کمپ نشین، قرابتی با اندیشه های خالد عزیزی ندارد.

1 Comment

  1. جناح مصطفی هجری حزب دموکرات کاملا تحت کنترل هورامی ها و پاوه ای هاست و این مزدوران خودباخته برای مطرح کردن خود در میان مردم کرد و تحت الشعاع قرار دادن جناح خالد عزیزی اقدام به فعالیتهای تروریستی میکنند. کسی نیست که به مزدوران هورامی در حزب بگوید آخر ای بی هویتها و خودباخته ها حزب دمکرات کردستان اگر چیز ارزشمندی بود الان دست مهابادی ها و بوکانی ها و سقزی ها و سنندجی ها بود و هرگز به شما پشت کوهی های هورامی سپرده نمیشد

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.