قطعنامه سازمان فداییان خلق ایران «اکثریت» در محکومیت حزب دمکرات کردستان ایران

دیار و نادیار

سازمان فداییان خلق ایران اکثریت در کنگره فوق العاده خود که در آلمان برگزار شد طی قطعنامه ای تصمیم حزب دمکرات کردستان ایران برای مبارزه با جمهوری اسلامی ایران را محکوم و این تصمیم را به مثابه یک اقدام فوق العاده خطرناک و مورد علاقه دولت های مایل به جنگ با ایران توصیف کرد.
سازمان فداییان خلق ایران «اکثریت» در این قطعنامه عنوان کرده است اقدام حزب دمکرات کردستان ایران سرآغاز مصیبت هولناک برای کشور می باشد. دولت های مایل به آتش افروزی در ایران، با حمایت از چنین تصمیمی برای یافتن یک جای پای نظامی در مرزهای کشور ما و گسیل واحدهای تروریستی خود به این منطقه اقدام خواهند نمود.
سازمان اکثریت معتقد است حزب دمکرات کردستان ایران به عنوان یک نیروی کوشنده برای دمکراسی لازم است نظر و پیام دیگر نیروهای مترقی ایران را مورد توجه قرار دهد و این تصمیم فاجعه بار را با سعه صدر کنار بگذارد.
کنگره سازمان فداییان خلق ایران اکثریت و میهمانان آن مصراً از رهبری حزب دمکرات کردستان ایران تقاضا کردند که در این تصمیم تجدیدنظر کند.

2 Comments

  1. احزاب ترور و گردنه بگیر و مزدور آمریکا چگونه می توانند منش و طبیعت خودرا عوض کنند

  2. جناح مصطفی هجری حزب دموکرات کاملا تحت کنترل هورامی ها و پاوه ای هاست و این مزدوران خودباخته برای مطرح کردن خود در میان مردم کرد و تحت الشعاع قرار دادن جناح خالد عزیزی اقدام به فعالیتهای تروریستی میکنند. کسی نیست که به مزدوران هورامی در حزب بگوید آخر ای بی هویتها و خودباخته ها حزب دمکرات کردستان اگر چیز ارزشمندی بود الان دست مهابادی ها و بوکانی ها و سقزی ها و سنندجی ها بود و هرگز به شما پشت کوهی های هورامی و پاوه ای سپرده نمیشد!!!!!!!!!!!!!!اکراد حقیقی دیگر آینده خودرا در حزب نمی بینند و لذا آن را به کردهای پلاستیکی سپرده اند.
    پس ای پاوه ای ها و ای هورامی های عضو یا طرفدار حزب از خواب خرگوشی بیدار شوید.

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.