هجری و مسابقه سرسپردگی

شاید مرد شماره یک مزدوی، بیگانه پرستی و سرسپردگی این روزها در میان احزاب خارج کشور مصطفی هجری باشد که نه تنها هیچ حد و مرزی برای ارتباط گیری با دشمنان ایران نمی شناسد بلکه گناه گذشتگان را نیز بر عهده گرفته و ارتباط با صدام و رژیم بعث را با افتخار و علنی می پذیرد. سازمان منافقن (خلق کننده انفال و نسل کشی کردها) و رژیم کودک کش اسرائیل که دیگر پای ثابت افتخارات هجری هستند. سعودی ها نیز اخیراً به این جرگه پیوسته و غیرت کردایتی هجری را زیر سوال برده اند. به هر حال زندگی خرج دارد. اما از تمامی اینها که بگذریم، دست بوسی پیش از موعد ترامپ است. ترامپی که نه تنها اعتقادی به حقوق اقلیت ها ندارد، صریحاً اعتراف کرده نیازی به کُردها و کمک آنها در از بین بردن داعش ندارد. ترامپی که ادعا کرده به دنبال براندازی رژیم ها و استقلال کشورهای جدید نیست و این خیلی مفهوم دارد. با این حال هجری برای اینکه همیشه اول بودن خود در سرسپردگی و بیگانه پرستی و میهن فروشی را ثابت کند این بار سعی کرده اولین نفر باشد.

2 Comments

  1. جناح مصطفی هجری حزب دموکرات کاملا تحت کنترل هورامی ها و پاوه ای هاست و این مزدوران خودباخته برای مطرح کردن خود در میان مردم کرد و تحت الشعاع قرار دادن جناح خالد عزیزی اقدام به فعالیتهای تروریستی میکنند. کسی نیست که به مزدوران هورامی در حزب بگوید آخر ای بی هویتها و خودباخته ها حزب دمکرات کردستان اگر چیز ارزشمندی بود الان دست مهابادی ها و بوکانی ها و سقزی ها و سنندجی ها بود و هرگز به شما پشت کوهی های هورامی سپرده نمیشد!!!!!!!!!!!!!!
    پس ای پاوه ای ها و ای هورامی های عضو یا طرفدار حزب از خواب خرگوشی بیدار شوید.

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.