رونمایی از کتاب «انسانی ایستاده»

دیار و نادیار

شخصی به اسم دکتر فردریک تیسو تبعه کشور فرانسه به تازگی کتابی تحت عنوان «انسانی ایستاده» چاپ نموده که این کتاب در مورد قاسملو و شرفکندی نوشته شده است. دکتر فردریک تبعه کشور فرانسه بوده که مدت یک هفته است در کردستان عراق در مقر حزب دمکرات (جناح هجری) بسر می برد.
در تاریخ ۹۵/۱۲/۸ روز چهارشنبه در مورد این کتاب در وزارت فرهنگ (وزارت روشنبری) در شهر سلیمانیه جلسه ای برگزار شده و به اصطلاح از این کتاب رونمایی گردیده و جلسه مشابهی در روز شنبه تاریخ ۱۵/۸/۹۵ در اربیل نیز برگزار شده است. این کتاب در مورد قاسملو و شرفکندی مسئولین حزب دمکرات نوشته شده است.
این در حالی است که تیسو در مراسم این کتاب صراحتاً بر تجزیه طلبی کردها اشاره داشته و حتی اعلام نموده که کردها فقط نباید به کردستان عراق و کردستان بزرگ اکتفا کنند بلکه در دولتهای ایران و ترکیه و سوریه نیز باید دولت مستقل کردی داشته باشند و این است تز انگلیسی و فرانسوی با شعار خاورمیانه با کشورهای متعدد کوچک زیباست. یعنی اگر دستشان برسد، کردستان را نیز تیکه تیکه می کنند. کما اینکه خواب دو نیمه کردن اقلیم کردستان را حتی در سر می پرورانند.این طور راحت تر می توان اختلاف انداخت و استثمار نمود. بیچاره آنهایی که به امید این استعمار گران دل خوش کرده اند. آثار آن نیز از سایکسپیکو تا کنون گریبان خاور میانه را گرفته است.

2 Comments

  1. سیاست غربی ها و صهیونیسم اینست کشورها را تجزیه کند.همانطور که سالها قبل کشورهایی را بوجود آوردند و سپس این کشورهای جدید را هم تجزیه کند.مثلا کردستان درست کنند و دوباره مثلا به بهانه شیعه و سنی یا گویش ها و زبان و لهجه ها و…. کردی کردستان را تجزیه کند تا منطقه روی آرامش نبیند و منابع براحتی در اختیار غربی ها قرار گیرند و همیشه به غرب وابسته باشند

  2. و…، انسانهای فداکاری چون تیسو بودند که از آنور دنیا آمدند و در کوهها و برف و سرما مردم را درمان میکردند. انساندوستی را باید از او آموخت.

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.