شانس بیشتر مصطفی مولودی برای دبیرکلی حدک

دیار و نادیار

مصطفی مولودی (جانشین حزب دمکرات کردستان) که پس از استعفای خالد عزیزی، در پلنوم فوق العاده حزب تا تعیین دبیرکل آتی به عنوان سرپرست حزب انتخاب شده است در مقایسه با دو رقیب خود برای تصدی این پست، در بین کادرها و پیشمرگه های حزب از اقبال عمومی بیشتری برخوردار است.
آسو حسن زاده اهل سردشت رقیب اصلی مصطفی مولودی برای تصدی دبیرکلی است که در جریان تعصبات منطقه ای، اکثرا پیشمرگه های سردشتی طرفدار او می باشند. البته اکثرمردم با توجه به سن و سال کم آسو، نظر مثبتی نسبت به وی ندارند و او را برای دبیرکلی مناسب نمی دانند.
مصطفی شلماشی دیگر کاندیدای تصدی صندلی دبیرکلی حزب دمکرات کردستان می باشد که هرچند همراهی طیف اروپا را به دنبال خواهدداشت اما این روزها طیف اروپا جایگاه چندانی در حزب به لحاظ قدرت ندارد.

کمال کریمی نیز که کلاً به حاشیه رفته و علی رغم سوابق طولانی خودش پذیرفته که معاون مصطفی شلماشی باشد.

نخستین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کند.!

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.