گلاله شرفکندی استعفا داد، مصطفی شلماشی رفت!

بعد از اینکه در  روز یکشنبه ۲۶/۱۰/۱۳۹۵ مصطفی مولودی به عنوان دبیرکل حزب دمکرات “حدک” انتخاب شد،واکنش های زیادی را از طرف اعضای حزب در اروپا و کویه به دنبال داشت.

  اکثر اعضای حزب بر این اعتقاد هستند که مولودی حدک را به مانند حدکا به بیراهه خواهد کشاند ولی چون اکثر اعضای رهبری از طیف ایشان هستند،توانست پست دبیرکلی را صاحب شود.

  در اولین واکنش به دبیرکلی مصطفی مولودی،گلاله شرفکندی عضو اروپا نشین کمیته مرکزی و همچنین مصطفی شلماشی  از این حزب استعفا داند.

  گویا گلاله شرفکندی نیز به مانند کاوه آهنگری تمایل دارد به حدکا بپیوندد.

نخستین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کند.!

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.