دبیرکل انتخاب شد؛جانشین او چه کسی خواهد بود؟

   بنابر گزارش ها به علت وجود بحران های شدید و جدی میان اعضای حدک،مسئله‌ی انتخاب جانشین دبیرکل را برای زمانی نا مشخص عقب انداختند.

  پس از اینکه روز یکشنبه ۲۶ دی ماه مصطفی مولودی به عنوان دبیرکل و جایگزینی خالد عزیزی انتخاب شد،اعتراض ها ی شدیدی را به دنبال خود داشت.بنابر گزارش خبرنگارمان برای آرام شدن شرایط متشنج حدک پس از دبیرکل کردن مولودی،انتخاب جانشین او را برای مدتی عقب انداختند و برای این منظور کمیته مرکزی باید یک بار دیگر جلسه‌ایی تشکیل بدهد و جانشین مولودی را معرفی کنند.در این خصوص انتظار می رود هر یک از «آسو حسن زاده» و «کمال کریمی» خود را برای این پست کاندید کنند ولی تا الان هیچ کسی به شیوه‌ی رسمی آمادگی خود را برای گرفتن این پست اعلام نکرده است.

نخستین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کند.!

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.