عاقبت اعتماد به حزب دمکرات

  در دی ماه اخیر “خبات جنتی”  فرزند عبدالله که عضو تشکیلات حدک در داخل کشور بوده و با “خالد یوسفی” در ارتباط بوده است،با هدایت و دستور خالد به جهت پیوستن به حزب از کشور خارج می شود و به کویه می رود.پس از مدتی حضور در پذیرش از طرف حزب اخراج می گردد و پلیس آسایش با هدایت گروه اقدام به دستگیری وی نموده و حزب علاوه بر اینکه حمایتی از ایشان به عمل نیاورده بلکه سعی در پیچیده‌تر کردن پرونده وی نیز داشته است.

  شایان ذکر است که خبات جنتی علاوه بر انتشار اخبار حزبی در فضای مجازی در زمان حضور خود در داخل کشور به جهت خوش خدمتی و هدایت وی،اخبار کشور را به خالد (مرقوزی) منعکس می نمود.

  در حزب دمکرات قبول یا رد  افراد برای ماندن در حزب کاملا سلیقه‌ایی و بدون در نظر گرفتن هیچ گذشته یا ایده‌ایی که داشته‌اند صورت می گیرد.این فرد هم “خالد مرقوزی” همچنان با سرنوشت و آینده جوانان و مردم کرد بازی می کند،چندین مورد بوده‌اند به همان شیوه در داخل کشور با ایشان در ارتباط بوده‌اند ولی پس از اینکه به عراق آمده‌اند دیگر هیچ پشتیبانی از آن ها نشده است و حتی برخی اوقات برای شخص مذکور پاپوش درست کرده و او را تحویل پلیس آسایش می دهند.

هاوری

نخستین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کند.!

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.