آغاز غمگینانه یک زندگی

نابرابری و تبعیض بین پیشمرگ های حزب دمکرات از ابتدا تا کنون همچنان ادامه داشته و بوده‌اند کسانی که حتی کوچکترین و ابتدایی ترین حقوق آنان سلب شده و در مقابل، از جنایت ها و خیانت های افرادی چشم پوشی شده و مورد بخشش قرار گرفته‌اند که بزرگترین خیانت ها و ظلم ها را به همراهان خود کرده‌اند.

  چنین مواردی در حزب به فراوان یافت می شود،خصوصا افراد رهبری یا دارای پشتیبانی از طرف رهبری،این نوع افراد اگر هر گونه قانون شکنی یا خطایی عمدی مرتکب شوند در مقابل قوانین حزبی با تبعیض و ناعدالتی با آن ها برخورد خواهد شد و افرادی دیگر هم هستند که فریب شعارها و برنامه‌های سران این حزب را می خورند و خود را از کوچکترین حقوق زندگی محروم می کنند.

  در تازه ترین موارد می توان به وضعیت و زندگی پیشمرگ جوان “شاخوان منبری” اشاره کرد،ایشان که فردی ساده و فریب خورده بود حزب به اسم مبارزه به مسلخ فرستاده و کشته شد که حتی نتوانست فرزند خود را که به تازگی به دنیا آمد،ببیند و کمترین حق که زندگی کردن بود از ایشان گرفته شد و در مقابل مسئولین حاضر در حزب به عیش و نوش خود پرداخته و حتی به خانواده چنین افرادی نیز رحم نمی کنند.آخرین شاهد این قضیه “جلال روانگرد” دبیر اتحادیه جوانان بوده که به علت تخلف فاحش فقط عضویتش برای مدت کوتاهی به تعلیق درآمده است و کوچکترین برخوردی با ایشان نشده است.

  چنین است در حزبی که داعیه دار برابری و آزادی و حفظ کرامت انسانی افراد جامعه است،در مقابل جنایت ها و خیانت های افرادی سودجو فقط به دلیل حفظ منافع مسئولین،چشم پوشی کرده و در مقابل افراد ساده و فریب خورده به مانند شاخوان از حق زندگی کردن و پدر بودن و … محروم می شوند

نخستین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کند.!

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.