تغییر ساختار حزب؛توطئه هجری یا طرحی اساسی

  طرح تغییر ساختار حزب از کنگره پیشین مطرح بود،اما گویا در این کنگره با توجه به طرح های دروغینی همچون “راسان” و تبلیغاتی که هجری راه انداخته است،می خواهد اینبار آن را عملی کند و در قالب طرحی پیشنهادی آن را ارائه داده است.

  بر خلاف تبلیغ ها و آنچه در خصوص این طرح ادعا دارد،هدف اصلی ارائه چنین طرحی در این زمان چند مسئله است:

  ۱.تثبیت و مادام العمر کردن پست دبیرکلی

  ۲.حذف کردن مدیریت های میانی و واسطه ای که گاه بر هجری بهانه و خرده می گیرند و باعث اختلاف هستند

۳.راه اندازی هیأت اجرائی و کاستن از قدرت کمیته مرکزی

  ۴.اختیار تام دادن به دبیرکل در تصمیم گیری ها و داشتن قدرت بدون مرز در حزب

  ۵.تغییر عنوان دبیرکل به رهبر در حزب دمکرات

نخستین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کند.!

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.