قادر کریمی قربانی کدام سیاست؟

دابراو

خبرهای تداوم درگیری بین پ.ک.ک و حدکا حاکی از کشته و زخمی شدن چند نفر از حدکا در این درگیری ها میباشد.تاکنون مشخصات یکی از این قربانیان به نام “قادر کریمی” به دستمان رسیده است.رهبران حزبی باید جوابگوی خانوادها و ملت کورد باشند که این خونها برای چه ریخته میشود؟ حال درگیری بین دو حزب است گیریم این تیم به داخل کشور هم می امد و با نیروهای ایرانی درگیر میشد و بازهم تلفاتی در بر داشت؛تلفات تلفات است و هزینه! مهم این است که اینها برای چه و چرا کشته میشوند؟آیا وقتش نرسیده که رهبران حزب به خودشان آمده و دست از دروغ و تزویر برداشته و بیش از این دستشان را به خون جوانان کرد آلوده نکنند؟آیا وقتش نرسیده که این آقایان سرسوزنی وجدانشان بیدار شده و دست از فریب این جوانان بردارند؟

 خودتان قضاوت کنید آیا اعزام تیم به داخل کشور ارزش این را داشت که تلفات داشته باشند و ان هم به دست یک حزب دیگر کوردی؟آقای هجری انگار ولخرجی هایتان آنقدر گران شده که خون و خونریزی برایتان مهم نیست و به بهانه جمع آوری یارمتی(بهتر است بگوییم اخاذی!)جوان مردم راهم به کشتن میدهید تا بازهم با همین پولها در سواحل اروپا حمام آفتاب بگیرید و بهرامی ها هم در کاباره ها به عیش و نوش بپردازند!

 

نخستین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کند.!

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.