یاد جانباختگان با چه اهدافی؟

حزب دمکرات در تقویم خود روزی را به عنوان گرامیداشت جانباختگان این حزب معرفی کرده است.۱۰ فروردین هر سال با برگزاری مراسمی چنین وانمود می کنند که ارزش و احترام خاصی برای کشته شده‌ها و خانواده‌ی ایشان قائل هستند.ولی در واقع مسئله چیز دیگریست.

  پرداختن به کشته‌های گروه تنها حالت نمادین داشته و بازماندگان نفرات کشته شده در راه اهداف شخصی رهبران این جناح ها در بد ترین حالت زندگی و امرار معاش به سر برده و در اهداف خود تجدید نظر نموده و به استفاده ابزاری حاکمان حزب از بدنه پی برده و این امر را به عینه لمس نموده‌اند.

  منافع حزبی و گروهی کاری کرده است که حتی دو جناح کشته شده‌های خود را از هم جدا کرده‌اند و حاضر نیستند که مشترکا این مراسم را برگزار کنند این مسئله و وضعیت اسفناک و بحرانی مالی و معیشتی بازماندگان این کشته‌ها بیانگر هدف و نیت این افراد است.

نخستین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کند.!

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.