فوری – قصد برنامه ریزی کودتا در حزب دمکرات کردستان (هردو جناح)

بنابر اخبار محرمانه ای که لحظاتی قبل از اربیل کردستان عراق بدستمان رسید، طیف حسن شرفی و نظیف قادری که پیش تر اعلام مخالفت صریح با طرح تغییر ساختار هجری کرده و تهدید به انشعابی دوباره در حزب کرده بودند، هفته گذشته با کمال کریمی و آسو حسن زاده در حضور یکی از مقامات اقلیم کردستان دیدار محرمانه ای را برگزار نمودند.

در این دیدار توطئه های پنهانی مطرح و برنامه ریزی برای راه اندازی یک حزب سوم دمکرات صورت پذیرفت. مقرر گردید اگر مفاد این جلسه جایی فاش شود، اعلام کنند در راستای همان اتحاد دوباره بوده است.

اما واقعیت و حرف های مطرح شده در جلسه، برنامه ریزی این چهار نفر و همراهانشان برای کودتا علیه دبیران کل فعلی هر دو جناح دمکرات است.

نظیف قادری و حسن شرفی قول داده اند اگر هجری قصد جدی در تغییر ساختار داشته باشد و طی ماه های آینده از این خواسته خود کوتاه نیاید، تصمیم آنها بر اجرای این طرح، اعلام جدایی و تشکیل طیف سوم، قطعی خواهد بود.

آسو حسن زاده و کمال کریمی نیز اعلام داشته اند، حکومت مصطفی مولودی غیر قانونی و با فشار به خالد و ترفند قبلی خودشان بوده است. او رأی کنگره را نداشته است. اصلاً رأی گیری در کنگره قبلی برای انتخاب دبیرکل انجان نشده است. بنابراین دبیرکلی مولودی غیر قانونی است. ما به این شرط عدم رأی گیری و تثبیت نفرات قبلی را پذیرفتیم که خالد عزیزی دبیرکل باشد، نه مصطفی مولودی . بنابراین اکنون که خالد نیست، مولودی صلاحیت ندارد.  اگر در ماه های آینده کنار نرود و یا اینکه با برگزاری کنگره دوباره یا پیش از موعد موافقت نکند، آن گاه آنها نیز از حزب جدا خواهند شد.

جالب اینجاست که نفر اقلیم کردستان به هر دو گروه توصیه کرده که مانع اصلی اتحاد شخص مصطفی مولودی و مصطفی هجری هستند، باید آن دو را کنار بزنید و حزب سوم تشکیل داده و بدنه را از هر دو حزب حدک و حدکا تشویق کنید به شما بپیوندند. بدنه هم زمانی که ببیند امکانات، پول ، حمایت ما و اعتبار اینجاست خود به خود سمت شما می آیند. ضمن آنکه دیگر از انشعاب خسته شده اند. اینگونه به صورت اتوماتیک حدک مولودی و حدکای هجری منحل شده و حزب دمکرات اصلی شکل می گیرد، اسم آن را نیز بازگشت به گذشته یا اصل می گذاریم.

هر ۴ نفر از این تز توطئه آمیز حمایت کرده اند که البته بد هم نیست.  هم حسن شرفی، هم نظیف قادری، هم آسو حسن زاده و هم کمال کریمی. حتی حکومت اقلیم چندی پیش خالد عزیزی را نیز به عراق فراخوانده تا رایزنی هایی را با او نیز انجام دهد تا در صورت پیروزی این کودتا و بروز اختلاف به صورت موقت تا برگزاری کنگره و پیوستن همه اعضا به حزب جدید، خالد عزیزی سخنگویی و دبیرکلی موقت طیف جدید را بر عهده داشته باشد. قرار شده این دیدارهای پنهانی ادامه داشته باشد تا حصول نتیجه. ملاعبداله حسن زاده نیز از این طرح حمایت کرده است. مقرر شده قدرت در این دست کسی باشد که کنگره به صورت بی طرفانه تعیین می کند. رایزنی های اقلیم به صورت جداگانه با دیگر طرف ها و بزرگان قدیمی حزب نیز ادامه دارد تا رضایت و مشارکت آنها را جلب کند.

نخستین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کند.!

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.