«حدکا و کومله»ما مخالف حمله به نیروها و پایگاههای ترکیه در باشور هستیم

پس از سخنان رضا آلتون عضو کمیته رهبری پ.ک.ک ، که رهبران ترکیه را متهم به دشمنی با کردها کرد و گفت در هر کجا که ارتش ترکیه حضور داشته باشد، با قدرت به مواضع آنان حمله خواهیم کرد. محمد نظیف قادری عضو دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان ایران تمام قد از پارتی حمایت نمود و بصورت صریح مخالفت خود و حزبش را از هر حمله ای علیه نیروهای ترکیه در باشور کردستان اعلام نمود.

محمد نظیف قادری عضو دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان ایران در مصاحبه کوتاهی با باس‌نیوز سایت پارتی گفت: “کسانی کە علیە اقلیم کردستان سخن می‌گویند، در برابر سخنان، رفتار و واکنش‌هایشان مسئول هستند، هر گفتار تهدیدآمیزی از سوی هر کسی کە باشد، باعث ایجاد تنش و فشار در اقلیم کردستان شود از نظر ما غیر قابل قبول است”.

محمد نظیف قادری  در ادامە گفت: “ما بەعنوان حزب دمکرات کردستان ایران، هموارە همکار و یاور بخش‌های دیگر کردستان بە ویژە اقلیم کردستان بودەایم، ما در آیندە نیز این سیاست را پیرو می‌کنیم، این وظیفەی تمامی احزاب و جناح‌های دیگر کردستان نیز هست کە از دستاوردهای اقلیم پاسداری کنند و بە خاک و مردم اقلیم کردستان ارزش بنهند. تمامی احزاب باید موقعیت حکومت اقلیم را درک کنند”.لازم به ذکر است پس از حمله جنگندهای دولت ترکیه به شنگال و روژآوا رضا آلتون در گفت وگو با رسانه های  پ ک ک  گفت: نیروهای پ.ک.ک به نیروهای ارتش ترکیه در هر مکانی حمله می کنند، چرا که ارتش ترکیه نیز همان کار را با ما انجام می دهد و به خود اجازه می دهد در خارج از مرزهای خود به کردها حمله کند.
این رهبر پ.ک.ک همزمان از هماهنگی گسترده رهبران حزب دمکرات کردستان عراق با مقامات ترکیه انتقاد کرد و اظهار داشت: حضور نیروهای پ.ک.ک در سنجار بشدت مقامات ترکیه و حزب دمکرات کردستان عراق را آشفته کرده است، حال آنکه ترک منطقه از سوی نیروهای پ.ک.ک، سنجار را گرفتار بحران بزرگی خواهد کرد.
در مقابل رسانه های وابسته به حزب دمکرات کردستان عراق حملات رسانه ای خود را بر علیه حضور نیروهای پ.ک.ک در شهر سنجار تشدید کرده اند و آنها را باعث عدم بازگشت مردم منطقه معرفی می کنند.

  در تازه ترین اظهار نظر،انور محمدی عضو دفتر سیاسی حزب کومەلە کردستان ایران و سخن‌گوی این حزب نیز در مصاحبه ای کوتاه با باس‌نیوز سایت پارتی گفت: “هر سخن و تهدیدی کە باعث ناامنی اقلیم کردستان و ایجاد دشمنی میان احزاب را بە مثابەی تهدید برای کوردستان بزرگ می‌دانیم، در حالی کە باید تمامی احزاب و جریانات بخش‌های دیگر کردستان از اقلیم کردستان حمایت کنند”.وی در ادامە گفت: “هر حزبی کە از خاک کردستان بە کشورهای دیگر حملە کند، مطمئنا برای اقلیم کردستان مشکلات جدی ایجاد خواهد شد، بە همین دلیل ما معتقدیم احزاب بخش‌های دیگر کردستان باید در حفاظت از آسایش و امنیت اقلیم کردستان، سهیم باشیم”.

  در حالی آقای محمدی این حرف را می زند که حزب کومەلە کردستان ایران با چراغ سبز پارتی در مناطق مرزی باشور مستقر شده است و هدف آنها حمله نظامی و چریکی به نیروهای جمهوری اسلامی است.

هاوری

نخستین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کند.!

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.