کارو رسولی بهای چه چیزی را می دهد؟

  کارو رسولی یکی از کادرهای حزب دمکرات “حدک” می باشد که سال گذشته همراهی تیمی را می کرد که به مناطق مرزی سردشت رفته بودند و در آنجا بر روی مین رفته و دو نفرشان کشته شد و چند نفر هم به شدت زخمی شدند.

  کارو که یکی از زخمی ها بود،از ناحیه ی پا به شدت زخمی شده بود و تا کنون سه بار تحت عمل جراحی قرار گرفته است و هر بار پایش کوتاه تر از گذشته می شود،پزشکان ابراز نا امیدی کرده اند که گویا کارو تا آخر عمر قرار است پایش بلنگد.در جریانی که سال گذشته در مناطق مرزی سردشت روی داد دو کادر حدک به نام های آزاد و امیر کشته شدند و چند نفر هم به شدت زخمی شدند،حال سوالی که پیش می آید این است که این تلفاتی که دادند در قبال چه بود؟آن دو نفر جانشان را از دست دادند،کارو سلامتی جسمانیش را از دست داد و…در ازای چه چیزی؟

1 Comment

  1. کارو رسولی بهای خیانت به ملت ایران را می پردازد و جای شکی در آن نیست. دقت کرده آید چرا در وضعیت نابسامان مالی اعضای حزب وضعیت کارو خیلی خوب است. کمیته‌های امنیت هر دمکرات در قبال جاسوسی سود خوبی برده اند و شرایط مالی مسولین آن مؤید این موضوع است. طبعا در این رابطه کسانی صدمه دیده اند که آه آنها گریبانگیر این نفرات خواهد شد همچنانکه چکو نتوانست از پول های بادآورده استفاده کند

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.