تک روی های مولودی حدک را به کجا می برد

مسئله ی اتحاد دو جناح حزب دمکرات،سالهاست که به بحث روز اعضای رهبری و بدنه ی دو جناح تبدیل شده است،ولی در واقع تحقق چنین امری مستلزم از خود گذشتگی و قبول برخی قوانین حزبی است که در صورت اجرای آن افراد زیادی از دو  طرف،موقعیت و مسئولیت خود را از دست خواهند داد.

  با توجه به اینکه بیشتر از ده سال است که حزب دمکرات به دو جناح تبدیل شده است و هر جناح مدعی  دارا بودن شرایط حزبی مستقل هستند،قبول کردن برخی قوانین در صورت اتحاد و کوتاه آمدن افراد از منافع شخصی برای بخش زیادی از رهبری و بدنه دو جناح غیر قابل تحمل است و در نتیجه به شیوه ی علنی و غیر علنی با پروسه ی اتحاد دو جناح حزب مخالف هستند.

  در چند روز گذشته حزب دمکرات (حدک) پلنوم ۶ کمیته مرکزی خود را تشکیل داد و در آن بحث هایی را مورد گفتگو قرار دادند.یکی از بحث های مورد گفتگو مسئله ی اتحاد دو جناح حزب بود و تحلیل نتایج نشست اخیر بین دو طرف حزب که با مخالفت و بی اهمیت جلوه دادن از طرف رهبری حزب مواجه شد.در میان رهبری حدک تنها شخصی که طرفدار سرسخت اتحاد دو جناح است،مصطفی مولودی دبیرکل حدک  می باشد که او هم صرفا به دنبال منافع شخصی خود است ولی ایشان بر خلاف دیگر اعضا،منافع و پیشرفت خود را در اتحاد دو جناح می بیند.به همین دلیل تمامی تلاش و انرژی خود را صرف توجیه کردن رهبری حدک برای قبول شرایط حدکا به کار گرفته است و در برخی موارد تندروی ها و دیکتاتوریتی هم از ایشان سر میزند.

  در دو جناح حزب دمکرات طرفداران اتحاد اقلیتی کم هستند که در هر حالت منفعت چندانی ندارند و فکر می کنند که با این شیوه دست افرادی سودجو از منابع و رهبری حزب کوتاه خواهد شد.

هاوری

1 Comment

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.