دزدی در حزب و شرط آزادی از زندان حزبی!

  چندی پیش در حزب دمکرات شخصی به اسم “داریوش آگشته” به جرم دزدی از انبار مهمات و فروختن فشنگ و اسلحه در بازار،توسط کمیته امنیت دستگیر و روانه زندان می شود.

  کمیته امنیت با متد همیشگی خود که کتک کاری و شکنجه افراد است،این شخص را وادار به اعتراف کردن به جرم جاسوسی می کند و شرط آزادی ایشان را اعتراف به جاسوسی برای ایران اعلام می کند.هر چند چنین کاری بسیار بی ارزش است اما با این کار به شعور مخاطبین خود نیز توهین کرده اند.کسی که برای تامین پول توی جیبی خود ناچار به دزدی کردن می شود،مشخص است که چگونه فردی است.دزد بی پول کجا و به قول شما جاش و جاسوس کجا؟بهرحال مخاطبین دارای آگاهی و شعور هستند و با چنین سناریوهایی نمی توان سر مردم کلاه گذاشت. این فرد گویا برخی از این اتهامات را پذیرفته و قرار شده مصاحبه ای تلویزیونی نیز انجام دهد تا حزبی ها دیگر بی خیال او بشوند.

1 Comment

  1. چک و تفنگ له انشعاب گشتیان دزی زیاتر له پینصد قبزه چوارده خور دزرا

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.