خالد عزیزی : همه چیز دست ملاعبداله و پسرش است!

  هنوز مدت کوتاهی از انشعاب حزب سپری نشده بود که برای استفاده های تبلیغی و فریب اذهان عمومی،بحث اتحاد دوباره حزب میان برخی افراد سود جو در هر دو جناح به میان آورده شد و در حال حاضر هم با گذشت بیش از ده سال از آخرین انشعاب حزب دمکرات،هنوز مسئله اتحاد دو جناح حزب مورد بحث همان افراد است.

  پروسه ی اتحاد حزب دمکرات میان هر دو جناح هم طرفدار و هم مخالف سر سخت دارد،افرادی که با اتحاد حزب موقعیت و جایگاه فعلی خود را از دست خواهند داد که این افراد بیشتر در سطح رهبری دو جناح هستند و افرادی که بنا به مشکلاتی که در جناح مقابل داشته اند به جناح دیگر رفته اند و در صورت اتحاد،جایگاهی نخواهند داشت،مخالفان سر سخت اتحاد هستند و تا حد امکان اجازه تحقق چنین امری را نخواهند داد.

خالد عزیزی دبیرکل سابق حدک نیز اخیراً در جلسه ایی درون حزبی اظهاراتی جدید درباره اتحاد بیان کرده است،ایشان در پاسخ سوالی در خصوص امکان اتحاد دوباره،اینگونه جواب داده است:در حزب دمکرات “حدک” همه چیز دست ملا عبدالله و پسرش آسو و ملا حسن رستگار است،اینان هستند که انتخاب می کنند آیا اتحاد صورت بگیرد یا نه!!در واقع مصطفی مولودی مترسکی بیش نیست و اختیاری برای اجرای چنین کاری را ندارد.و به نظر عزیزی در وضعیت فعلی بحرانی حدکا که حتی توانایی برگزاری کنگره ایی را ندارند،اجرایی شدن این امر را به دور از واقعیت می بیند.

1 Comment

  1. ملا عبدلله پست و نامرد سروت و پول حزب به شخصی خودش تبدیل شد در اروپا ای بی شرف

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.