بی کفایتی مصطفی مولودی و رودست مصطفی هجری در پلنوم ۱۷ حدکا

پس از آنکه در مذاکرات پنهانی حدک و حدکا، مصطفی مولودی این همه امتیاز داد تا به زعم خودش این افتخار تاریخی اتحاد دوباره را به نام خودش رقم بزند، به یکباره هجری در پلنوم ۱۷ حدکا، به او رکب زده و او را سنگ روی یخ می کند.

آدم یاد روایت کلاه گذاشتن عمرو عاص بر سر ابوموسی اشعری می افتد.

واقعیت آن است که مصطفی مولودی به خوبی درک کرده بود که طیف های قدرت در حدک نه او را قبول دارند، نه اجازه می دهند او کار کند و نه در کنگره آتی ( که معلوم نیست و شاید زودتر از موعد برگزار شود) قدرت را مجدداً به او می دهند. بنابراین از دراتحاد با حدکا درآمده، وعده ها و قول های بی سابقه ای به هجری داد تا از یکسو به زعم خودش بانی اتحاد دوباره حزب پس از ۱۰ سال شود و از سویی خودش را خوش کلاه نشان دهد و این افتخار را به نام خود ثبت کند اما دیگر خبر از مکر هجری نداشت!

ماجرا از آنجا آغاز شد که در ماه گذشته مولودی طی نشست حدک و حدکا، چند امتیاز غیرقابل تصور برای اتحاد دوباره به حدکا داد :

از جمله اینکه در صورت اتحاد دوباره مجدداً مصطفی هجری دبیرکل شود. همچنین بحث بازگشت به حدکا یا حزب اصلی و مادر مطرح شود نه ادغام دو حزب و… چند توافق دیگر.

در ازای اینها قرار بود فقط برای یکبار هم که شده هجری نام حزب دمکرات کردستان (حدک) را به رسمیت بشناسد.

علی رغم این توافق، هجری تمام اینها را زیر پا گذاشته و پاسخ ساده لوحی مصطفی مولودی را در قالب نام بردن از حدک با عنوان همیشگی ” رفقای پیشین ” داد. موضوعی که بار دیگر نشان داد آنها نه به فکر خانواده ها و نه به فکر احساسات هواداران و بدنه هستند و تنها به قدرت و منفعت خود می اندیشند. یاد و خاطره خالد عزیزی به خیر!

نخستین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کند.!

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.