ملابختیار، شریک دزد و رفیق غافله

شاید یکی از سیاسی کار ترین و باصطلاح آب زیرکاه ترین سیاست مداران اقلیم کردستان همین شخصیت ملابختیار باشد. عضو برجسته اتحادیه میهنی، عضو مورد اعتماد پارتی در مراودات فی مابینی، یار دیرین کومله و حامی امروز دمکرات. گاهی به ایران سفر می کند و با مقامات ایران عکس می گیرد، روز بعد سر از کمپ های حدک در می آورد. خلاصه کسی نیست که از ایشان ناراضی باشد. در مطبوعات رسانه ای درخواست سران اتحادیه‌ی میهنی از حکومت برای تعطیلی مقرها و اخراج عناصر احزاب کمپ نشین از مناطق مرزی اقلیم کردستان و روستاهای اطراف آن را مطرح می کند و از طرفی طی مراجعه حضوری به مقر حدک قول اعزام تیم های آنها به ایران و مساعدت در این خصوص را به آنها می دهد و پس از آن حسن خوشکلام با نیروهایش راهی مرز می شود، در مراجعت به حدکا قول برگزاری کنگره و اتحاد با حدک را می دهد. در نشست پیرمام قول همکاری همه جانبه با ایران و در نشست تهران، ابراز عدم توفق طرح رفراندوم و عدم همراهی اتحادیه میهنی. این روزها نیز اطراف احزاب کمپ نشین می پلکد، بلکه نظر مساعد تبلیغات آنها برای رفراندوم را جلب کند!

اما وای به روزگار کسی که روی دیوار او یادگاری بنویسید!

نخستین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کند.!

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.