حزب دمکرات کردستان اروپا !

گویا شعار راسان و حضور در مرزها و حفظ پایگاه های مرزی و اعزام تیم ها و کار تشکیلاتی فقط مخصوص پیشمرگان و کادرهای دون پایه است.

به محض حمله روستائیان و مردم کُرد عراقی به پایگاه های مرزی این احزاب در گونده ژور، پیشمرگان از ترس جانشان در کوهها متواری و پراکنده شده و در آنجا پناه گرفتند تا اینکه یکی یکی پس از چند روز به صورت پنهانی به کوی سنجق بازگشتند. آن زمان ما کمی آنها را تقبیح کردیم که چرا ترسیدند و فرار کردند، دیگر نمی دانستیم رهبرانشان از ترس حتی در کردستان عراق نماندند و به شار پناه می برند تا بلکه با این کار  شاخ را به شار پیوند بزنند! الیته شار اروپا نه ایران! بله درست است نه اربیل و سلیمانیه بلکه به اروپا پناه بردند.

و این است اوضاع حزب دمکرات کردستان ایران دیروز، حزب دمکرات کردستان امروز و حزب دمکرات کردستان اروپای فردا! حزبی که شعار مبارزه برای ایران را می دهد، اسم ایران را حذف می کند و تمام سرانش در حال حاضر در اروپا به سر می برند را نمی توان حزب دمکرات کردستانی نامید که برای احقاق حقوق کُرد ایرانی فعالیت می کند، بلکه بیشتر فکر رفاه خودش است و زندگی راحت و تفریحات متناسب!

2 Comments

  1. نظرندارم … فقط یه سوال … اگر بحث پیشینه تاریخی است که کل سلیمانیه و اربیل زمانی برای ایران بوده اند. چرا ایران ادعائی ندارد؟ …

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.